MORENA PAULIŠIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Morena Paulišić

Zvanje: docent

Lokacija:
Preradovićeva 1, II. kat , kabinet 50
Konzultacije:

Utorkom: 10.00 - 12.00 sati

Od 16.9.2019. konzultacije se održavaju utorkom.

 

U nemogućnosti studenata da koriste navedene termine konzultacija molimo da se najave e-poštom: mpauli@unipu.hr  i predlože individualni termin konzultacija.

 

Telefon:
00385 52 377 050
Telefon kućni:
250
Katedra/služba :
Katedra za menadžment
Godina diplomiranja:
2000
Godina magistriranja:
2009
Godina doktoriranja:
2012
Na katedri od:
2006

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Čorak, Sanda; Trezner, Željko; Boranić Živoder, Snježana; Kunst, Ivo; Ivandić, Neven; Plantić-Tadić, Diana; Žilić, Ivana; Golja, Tea; Paulišić, Morena; Telišman-Košuta, Neda; Nižetić, Dean.
Destinacijske menadžment kompanije DMK: priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa .
Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2014 (priručnik).

2. Čorak, Sanda; Trezner, Željko; Boranić Živoder, Snježana; Kunst, Ivo; Ivandić, Neven; Plantić-Tadić, Diana; Žilić, Ivana; Golja, Tea; Paulišić, Morena; Telišman-Košuta, Neda; Nižetić, Dean.
Destinacijske menadžment kompanije DMK : ključna pitanja i odgovori za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa .
Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2014 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Conference Proceedings of the 8th International Scientific Conference “Future World by 2050” / Križman Pavlović, Danijela; Paulišić, Morena; Kostelić, Katarina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of economics and tourism, 2018 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Slivar, Iva; Paulišić, Morena; Galant, Adriana.
Politika upravljanja prigovorima turista – teoretski aspekt i praktična primjena // Kupovno ponašanje turista / Slivar, Iva ; Alerić, Dražen ; Stankov, Uglješa (ur.).
Pula : Sveučilište J. Dobrile u Puli, 2017. Str. 185-202.

2. Paulišić, Morena.
Priroda i kontekst organiziranja u organizacijama kulture i turizma // Menadžment u kulturi i turizmu / Golja, Tea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 195-224.

3. Paulišić, Morena; Golja, Tea.
Komunikacija u organizacijama kulture i turizma // Menadžment u kulturi i turizmu / Golja, Tea (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 305-326.

4. Gonan Božac, Marli; Golja, Tea; Paulišić, Morena.
Ulaganje u razvoj, inovacije i ljude - slučaj Prima Commerce d.o.o. // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 230-255.

5. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Čuić Tanković, Ana.
Jadran-Galenski laboratorij - ulaganje u zaposlenike i širenje na nova tržišta // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 147-162.

6. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Dragaš, Mirjana; Dragaš, Vesna.
Djelatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda i proizvodnje pića u Republici Hrvatskoj // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 19-43.

7. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena i Dragaš, Mirjana.
Ledo - liderstvo i strateške opcije faze zrelosti // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 46-76.

8. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Jedrejčić, Adriana.
Uniline d.o.o. uvođenje menadžmenta poslovnih procesa // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 450-467.

9. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Lepušić, Maja.
Infobip - od start-upa do globalne kompanije u hiper-povezanom svijetu // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 396-420.

10. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Radunić, Lena.
Rimac automobili d.o.o. - uspjeh utemeljen na znanju // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 208-227.

11. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Taletović, Denis.
Strategija diversifikacije na primjeru Adris grupe d.d. // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 424-447.

12. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Zagorc Licul, Patricia.
Strategija napuštanja kao izlaz za spas kompanije - slučaj grupacije CIMOS - P.P.C. Buzet // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 182-204.

13. Gonan Božac, Marli; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Corporate governance and efficiency in Croatian hotel industry // Rethinking Corporate Governance / Tupurić, Darko ; Vrdoljak Raguž, Ivona ; Podrug, Najla (ur.).
Harlow : Pearson, 2014. Str. 115-123.

14. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Orijentacija na poslovne procese - izazov strateškom promišljanju // Financije i menadžment u globalnoj ekonomiji / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Učkar, Dean (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo MIrković", 2012. Str. 115-133.

15. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Business Process Orientation in Striving for Strategy Success // Management, Governance, and Entrepreneurship / Tipurić, Darko ; Dabić, Marina (ur.).
Darwen, Lancashire : Access Press UK, 2012.. Str. 44-68.

16. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Upravljanje lojalnosti (ang. loyalty management) // Managementska orodja v poslovnem okolju / Potočan, Vojko ; Dabić, Marina (ur.).
Maribor : Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012.. Str. 30-38.

17. Gonan Božac, Marli; Pivčević, Smiljana; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Researching Innovation in Service and Manufacturing SMEs - Two Roads to the Same End or Not? // Entrepreneurship and Innovation / Dabić Marina ; Potočan Vojko (ur.).
Zagreb, Maribor : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business ; University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2012. Str. 115-141.

18. Gonan Božac, Marli; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Job Enrichment - A Pattern for Innovative SMEs // Entrepreneurship and Innovation / Dabić, Marina ; Potočan, Vojko (ur.).
Zagreb, Maribor : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business ; University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2012. Str. 177-201.

19. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Why to manage organisational behaviour? // Toward Global Governance / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2011.. Str. 469-487.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Čuić Tanković, Ana; Ivančić, Magda.
Prescriptive Corporate Strategy in Practice. // Journal of Economics, Business and Management. 5 (2017) , 8; 285-289 (članak, znanstveni).

2. Paulišić, Morena; Golja, Tea; Slivar, Iva.
The OTAs Websites: the opinion of Generation Y Leads to Organizational Change. // International Review of Management and Business Research (IRMBR). 4 (2015) , 3; 743-757 (članak, znanstveni).

3. Prester, Jasna; Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Influence of Selected Organizational Factors on Innovation. // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. 2 (2015) , 2; 30-53 (pregledni rad, znanstveni).

4. Golja, Tea; Kontošić, Roberta; Paulišić, Morena.
Managing Tourist Destination: Expectations and Actual State on the Case of Labin - Rabac. // International Journal of Multidisciplinary Thought. 3 (2013) , 2; 23-36 (članak, znanstveni).

5. Golja, Tea; Paulišić Morena.
New Challenges in Corporate Governance: Linking M&A and Social Responsibility. // Information Management and Business Review. 4 (2012) , 7; 379-390 (članak, znanstveni).

6. Golja, Tea; Krstinić Nižić, Marinela; Paulišić, Morena.
Perspectives of Corporate Governance in Croatian Banking Sector. // International Journal of Economics and Financial Issues. 1 (2011) , 3; 78-1-87-10 (članak, znanstveni).

7. Golja, Tea; Krstinić Nižić, Marinela; Paulišić, Morena.
Bank Commitment to Ethics. // Information Management and Business Review. 3 (2011) , 5; 250-260 (članak, znanstveni).

8. Paulišić, Morena; Golja, Tea.
Corporate Governance: Using CSR as Communication Tool. // Global Journal of Strategies and Governance. 4 (2011) , 1; 50-78 (članak, znanstveni).

9. Golja, Tea; Paulišić, Morena.
Corporate governance, social responsibility and corporate reputation: an empirical analysis of the situation in Croatia. // International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. 3 (2010) , 4; 368-384 (članak, znanstveni).

10. Golja, Tea; Paulišić, Morena.
Corporate Governance and Ethics in Croatian Corporations. // The Business Review, Cambridge. 16 (2010) , 1; 141-148 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Golja, Tea; Sinković Dean; Paulišić Morena.
Social Enterprises over Microfinance Institutions: The Challenges of Governance and Management // International Scientific Index Conference Proceedings.
Rio de Janeiro : World Academy of Science, Engineering and Technology, 2016. 7-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Paulišić, Morena; Čuić Tanković, Ana; Hrvatin, Manuela.
Managing the service concept in creating an innovative tourism product // Congress Proceedings of the 23rd Biennial Internationa Congress "Tourism & Hospitality Industry 2016: Trends and Challenges" / Maškarin Ribarić, H. ; Smolčić Jurdana, D. (ur.).
Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2016. 232-249 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Prester, Jasna; Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Influence of Selected Organisational Factors on Innovation // 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Inside and Outside of Managerial Mind. Bilding the bridges between disciplines. / Tipurić, D., Mešin, M. (ur.).
Zagreb : CIRU - Governance Research and Development Center, 2014. 931-949 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Golja, Tea; Paulišić, Morena; Unković, Barbara.
Organizational Innovation – can job Enrichment Enhance Employee? // Proceedings of the 8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship / Dr Peter Teirlinck ; Stijn Kelchtermans ; Filip de Beule (ur.).
Brisel : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. 482-489 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli.
THE INFLUENCE OF BUSINESS PROCESSES ON ORGANISATIONAL BEHAVIOUR: AN ILLUSTRATION OF THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY // 2nd International Scientific Conference Economic and Social Development, Enterprise in Turbulent Environment / Filipovic, Davor ; Goltnik Urnaut, Anita (ur.).
Ljubljana : Varazdin development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia ; Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia, 2013. 1181-1189 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli.
Women Managers in Croatia: Leadership Styles Analysis // Proceedings of The 9th European Conference on Management Leadership and Governance / Semmelrock-Picej, Marija Th., Novak, Ales (ur.).
Klagenfurt : Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, 2013. 223-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Paulišić, Morena; Golja, Tea; Krstinić Nižić, Marinela.
Društvena odgovornost u bankarskom sektoru: Stanje u Hrvatskoj // The 3rd International Scientific Conference "Capitalism in transition" / Marinković, Vladimir (ur.).
Beograd : Copy Center, 2012. 203-221 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Golja Tea; Paulišić Morena.
What to Expect from Corporate Reporting? The Case of Croatia // After the crises: What now? Searching for new possibilities / Marinković, Vladimir (ur.).
Beograd : Alfa tim print, 2011. 11-19 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Golja, Tea; Paulišić Morena; Marinković Vladimir.
Koncept i implementacija poslovne etike uz osvrt na razmišljanja menadžera u Republici Hrvatskoj // Crisis of Transition and Transition of Crisis / Živanović, Milorad, Ristić, Žarko, Vukša, Slavko, Radovanović, Dobrosav, Šušić, Ilija, Babić, Slobodan (ur.).
Banja Luka : Comesgrafika, 2011. 479-493 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Development of a Tourist Destination: The Case of the Republic of Croatia // 4th International Conference An Enterprise Odyssey : Tourism - Governance and Entrepreneurship : conference proceedings / Galetić, Lovorka ; Čavlek, Nevenka (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2008. 1698-1711 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Tourist Destination Management: The Role of Tourist Boards in the Republic of Croatia // Proceedings of the International Conference on Business, Hospitality and Tourism Management "Globalization & Technology : Impact on Business, Hospitality and Higher Education" / Beldona, Srikanth (ur.).
Kingston, ; Delaware : University of Technology ; University of Delaware, 2008. 373-382 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Profil žena managera u Republici Hrvatskoj // International Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management : proceedings / Križman Pavlović, Danijela (ur.).
Pula : Faculty of economics and tourism, 2005. 348-367 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Woman Manager and Leader in the Republic of Croatia // 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey : Building Competitive Advantage : proceedings / Galetić, Lovorka (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics and Business, 2004. 1103-1112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Woman Manager ang Human Factor in the Republic of Croatia, the Situation and Tendencies // Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development Management, Knowledge and EU / Florjančič, Jože ; Jasenko, Jože ; Drakulić, Mirjana ; Paape Bjorn ; Kaluža, Jindrich ; Ljubič, Tone ; Leskovar, Robert (ur.).
Portorož : Moderna organizacija, 2004. 69-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Golja, Tea; Paulišić, Morena.
Stakeholder Engagement as Prerequisite and Crutial Factors for Strategy Development: Experience from a Local Tourist Destination // Proceedings of International Business and Social Sciences Research Conference / Mr. Md. Mahbubul Hoque Bhuiyan (ur.).
Melburne, Australia : World Business Institute, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Paulišić, M.; Gonan Božac, M.
Organisational Culture: Using Storytelling as a key Element in Creating Tourism Product // The 2nd Bali International Tourism Conference Millennial Tourism "Creative Strategies Towards Sustainable Tourism Development in the Millennial Era".
2018. 9-9 (predavanje,sažetak).

2. Golja, Tea; Paulišić, Morena.
Corporate governance, social responsibility and corporate reputation: An empirical analysis of the situation in the Republic of Croatia // International Conference on International Business / Vasileios A. Vlachos (ur.).
Solun, 2010. 34-36 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Paulišić, Morena.
Poslovni procesi u funkciji usmjeravanja organizacijskog ponašanja / doktorska disertacija.
Pula : Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", 13.07. 2012, 355 str. Voditelj: Gonan Božac, Marli.
 
  Magistarski radovi
 

1. Paulišić, Morena.
Uloga etike i društvene odgovornosti u razvoju turističke destinacije / magistarski rad.
Zagreb : Ekonomski fakultet, 14.07. 2009., 132 str. Voditelj: Bartoluci, Mato.
 
  Druge vrste radova
 

1. Gonan Božac, Marli; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Corporate governance and efficiency in Croatian hotel industry, 2013. (sažeci u zbornicima skupova).

2. Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli.
THE INFLUENCE OF BUSINESS PROCESSES ON ORGANISATIONAL BEHAVIOUR: AN ILLUSTRATION OF THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY, 2013. (sažeci u zbornicima skupova).