MARLI GONAN BOŽAC:
O djelatniku

prof. dr. sc. Marli Gonan Božac

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: voditeljica Katedre za menadžment

Lokacija:
50
Konzultacije:

srijedom od 13.15 do 15.15

Telefon:
(052) 377050
Telefon kućni:
250
Katedra/služba :
Katedra za menadžment
Godina diplomiranja:
1990.
Godina magistriranja:
1994.
Godina doktoriranja:
2002.
Na katedri od:
1990.

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Buble, Marin; Cingula, Marijan; Dujanić, Marčelo; Dulčić, Želimir; Gonan Božac, Marli; Galetić, Lovorka; Ljubić, Franjo; Pfeifer, Sanja; Tipurić, Darko.
Strateški menadžment .
Zagreb : Sinergija, 2005 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014 (ostalo).

2. The Future of Economics: Between Rules and Discretion / Gonan Božac, Marli; Ribnikar, Ivan (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013. (monografija).

3. Financije i menadžment u globalnoj ekonomiji / Božina, Lovre; Gonan Božac, Marli; Učkar, Dean (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo MIrković", 2012 (urednička knjiga).

4. Toward Global Governance / Božina, Lovre; Gonan Božac, Marli; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Gonan Božac, Marli; Agušaj, Besim.
Outsourcing u hotelu Cadmeus: dobitna kombinacija ili kolaps usluge // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 380-392.

2. Gonan Božac, Marli; Bačac Burić, Sanja.
Lagermax AG i strategija tržišne ekspanzije // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 346-361.

3. Gonan Božac, Marli; Ćelić Florijan.
Strateški menadžment jedinice lokalne samouprave - Općina Kršan // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 490-510.

4. Gonan Božac, Marli; Golja, Tea; Paulišić, Morena.
Ulaganje u razvoj, inovacije i ljude - slučaj Prima Commerce d.o.o. // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 230-255.

5. Gonan Božac, Marli; Katičić, Ljiljana.
Specifičnost rada državnih poduzeća - Zrakoplovno tehnički centar d.d. // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 277-303.

6. Gonan Božac, Marli; Lukić, Neda.
Bronte Ulstein u hrvatskoj brodogradnji // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 258-275.

7. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Čuić Tanković, Ana.
Jadran-Galenski laboratorij - ulaganje u zaposlenike i širenje na nova tržišta // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 147-162.

8. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Dragaš, Mirjana; Dragaš, Vesna.
Djelatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda i proizvodnje pića u Republici Hrvatskoj // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 19-43.

9. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena i Dragaš, Mirjana.
Ledo - liderstvo i strateške opcije faze zrelosti // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 46-76.

10. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Jedrejčić, Adriana.
Uniline d.o.o. uvođenje menadžmenta poslovnih procesa // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 450-467.

11. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Lepušić, Maja.
Infobip - od start-upa do globalne kompanije u hiper-povezanom svijetu // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 396-420.

12. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Radunić, Lena.
Rimac automobili d.o.o. - uspjeh utemeljen na znanju // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 208-227.

13. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Taletović, Denis.
Strategija diversifikacije na primjeru Adris grupe d.d. // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 424-447.

14. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Zagorc Licul, Patricia.
Strategija napuštanja kao izlaz za spas kompanije - slučaj grupacije CIMOS - P.P.C. Buzet // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 182-204.

15. Gonan Božac, Marli; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Corporate governance and efficiency in Croatian hotel industry // Rethinking Corporate Governance / Tupurić, Darko ; Vrdoljak Raguž, Ivona ; Podrug, Najla (ur.).
Harlow : Pearson, 2014. Str. 115-123.

16. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko.
Metoda studije slučaja u strateškom menadžmentu // Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta / Gonan Božac, Marli ; Tipurić, Darko (ur.).
Zagreb : Sinergija, 2014. Str. 1-17.

17. Alfirević, Nikša; Gonan Božac, Marli; Krneta, Mira.
Determinants of innovative start-up development in Croatia // The future of economics : between rules and discretion / Gonan Božac, Marli ; Ribnikar, Ivan (ur.).
Pula : Sveučilište u Puli, 2013. Str. 229-250.

18. Prester, Jasna; Gonan Božac, Marli.
Industry - University Cooperation versus Other Types of Cooperation // The Future of Economics: Between Rules and Discretion / Gonan Božac, Marli ; Ribnikar, Ivan (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013.. Str. 251-277.

19. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Orijentacija na poslovne procese - izazov strateškom promišljanju // Financije i menadžment u globalnoj ekonomiji / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Učkar, Dean (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo MIrković", 2012. Str. 115-133.

20. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Business Process Orientation in Striving for Strategy Success // Management, Governance, and Entrepreneurship / Tipurić, Darko ; Dabić, Marina (ur.).
Darwen, Lancashire : Access Press UK, 2012.. Str. 44-68.

21. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Upravljanje lojalnosti (ang. loyalty management) // Managementska orodja v poslovnem okolju / Potočan, Vojko ; Dabić, Marina (ur.).
Maribor : Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2012.. Str. 30-38.

22. Gonan Božac, Marli; Pivčević, Smiljana; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Researching Innovation in Service and Manufacturing SMEs - Two Roads to the Same End or Not? // Entrepreneurship and Innovation / Dabić Marina ; Potočan Vojko (ur.).
Zagreb, Maribor : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business ; University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2012. Str. 115-141.

23. Gonan Božac, Marli; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Job Enrichment - A Pattern for Innovative SMEs // Entrepreneurship and Innovation / Dabić, Marina ; Potočan, Vojko (ur.).
Zagreb, Maribor : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business ; University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2012. Str. 177-201.

24. Gonan Božac, Marli; Dragaš Mirjana; Dragaš Vesna.
Corporate Social Responsibility and Businesss Competitiveness // Toward Global Governance / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2011.. Str. 489-520.

25. Gonan Božac, Marli; Dragaš, Vesna; Dragaš, Mirjana.
Responsibility of Board of Directors and Top Management Team in Crafting and Implementing Strategy // Toward Global Governance / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2011.. Str. 521-553.

26. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Why to manage organisational behaviour? // Toward Global Governance / Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2011.. Str. 469-487.

27. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko.
Utjecaj uprave na formulaciju i implementaciju strategije // Znanje i konkurentnost / Bušelić, Marija (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam “ Dr. Mijo Mirković”, 2007. Str. 391-423.

28. Gonan Božac, Marli.
Izučavanje slučajeva iz gospodarske prakse // Strateški menadžment / Buble, Marin (ur.).
Zagreb : Sinergija nakladništvo d.o.o., 2005.. Str. 273-296.

29. Gonan Božac, Marli.
Formuliranje strategije. Pristup formuliranju strategije. // Strateški menadžment / Buble, Marin (ur.).
Zagreb : Sinergija nakladništvo d.o.o., 2005.. Str. 105-109.

30. Gonan Božac, Marli.
Formuliranje strategije. Strateški izbor, ograničavajući čimbenici i kriteriji odabira. // Strateški menadžment / Buble, Marin (ur.).
Zagreb : Sinergija nakladništvo d.o.o., 2005.. Str. 153-156.

31. Bilić, Karlo; Gonan Božac, Marli.
Razvoj infrastrukture, Morske luke // Razvoj Županije istarske od 1996. do 2010. / Ravlić, Pavao (ur.).
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula, 1996. Str. 113-115.

32. Gonan Božac, Marli.
Razvoj infrastukture, Cestovna mreža // Razvoj Županije istarske od 1996. do 2010. / Ravlić, Pavao (ur.).
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula, 1996. Str. 109-112.

33. Gonan Božac, Marli; Bilić, Karlo.
Koncepcija i projekcija razvoja gospodarskih djelatnosti, Cestovni i gradski promet // Razvoj Županije istarske od 1996. do 2010. / Ravlić, Pavao (ur.).
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula, 1996. Str. 176-178.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena; Čuić Tanković, Ana; Ivančić, Magda.
Prescriptive Corporate Strategy in Practice. // Journal of Economics, Business and Management. 5 (2017) , 8; 285-289 (članak, znanstveni).

2. Gonan Božac, Marli; Sušanj, Zoran; Besim, Agušaj.
Attitudinal and Behavioral Outcomes of P-O Fit and Work Engagement in Hotel Staff. // Organizational Cultures: An International Journal. 17 (2017) , 1; 21-38 (članak, znanstveni).

3. Gonan Božac, Marli; Čuić Tanković, Ana.
Corporate identity, green strategy and customer perception. // Change Management: An International Journal. 15 (2015) , 4; 13-34 (članak, znanstveni).

4. Prester, Jasna; Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Influence of Selected Organizational Factors on Innovation. // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. 2 (2015) , 2; 30-53 (pregledni rad, znanstveni).

5. Prester, Jasna; Gonan Božac, Marli.
Are innovative organizational concepts enough for fostering innovation?. // International Journal of Innovation Management (IJIM). 16 (2012) , 01; 1-23 (članak, znanstveni).

6. Gonan Božac, Marli; Šumberac, Veljo.
Introducing Single Board System at Joint Stock Companies Merger - Justification of its Introduction and Development of Economic Practice in the Republic of Croatia. // Ekonomska istraživanja - Economic Research. 22 (2009) , 1; 9-32 (članak, znanstveni).

7. Maurović, Ljiljana; Gonan Božac, Marli; Grgorinić, Sabina.
Monistički ustroj tijela dioničkog društva - hrvatska praksa. // Ekonomska istraživanja. 22 (2009) , 1; 114-126 (prethodno priopćenje, znanstveni).

8. Gonan Božac, Marli.
SWOT analiza i TOWS matrica – sličnosti i razlike. // Ekonomska istraživanja. 21 (2008) , 1; 19-34 (članak, znanstveni).

9. Gonan Božac, Marli.
SWOT analiza monističkog i dualističkog sustava korporacijskog upravljanja i konvergencija. // Ekonomski pregled. 59 (2008) , 7-8; 370-393 (članak, znanstveni).

10. Gonan Božac, Marli; Angeleski, Iva.
Menadžment konflikta: razmatranje teoretske paradigme i makrostrateškog pristupa. // Ekonomska istraživanja. 21 (2008) , 4; 45-61 (članak, znanstveni).

11. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko.
Top Management's Attitudes-Based SWOT Analysis in the Croatian Hotel Industry. // Ekonomski pregled. 57 (2006) , 7-8; 429-474 (članak, znanstveni).

12. Lipičnik, Bogdan; Gonan Božac, Marli; Mihelič, Katja Katarina.
A comparative study of Pula (Croatia) and Ljubljana (Slovenia) business students' behavior patterns. // Management - Journal of Contemporary Management Issues. 11 (2006) , 2; 29-52 (članak, znanstveni).

13. Omazić, Mislav Ante; Gonan Božac, Marli; Podrug, Najla.
Privatization Process in Croatia: Cases of INA and T-HT. // International Journal of Management Cases. 8 (2006) , 1; 60-65 (članak, znanstveni).

14. Gonan Božac, Marli.
Planiranje strategijskih ciljeva poduzeća. // Ekonomski pregled. 53 (2002) , 5-6; 525-536 (članak, znanstveni).

15. Gonan Božac, Marli.
Efektivnost ili učinkovitost. // Ekonomski pregled. 49 (1998) , 11-12; 1238-1243 (članak, znanstveni).

16. Gonan Božac, Marli; Dujanić, Marčelo.
Analiza kompatibilnosti organizacijske strukture i strategije : slučaj dioničkog društva za ugostiteljstvo. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 49 (1998) , 4-5; 361-380 (članak, znanstveni).

17. Gonan Božac, Marli; Knez, Jasena.
Case study: 5F d.o.o. Pula. // Management : journal of contemporary management issues. 3 (1998) , 1; 97-114 (članak, znanstveni).

18. Gonan Božac, Marli; Dujanić, Marčelo; Vranešević, Tihomir.
Procesi i tendencije u donošenju strategije i oblikovanju organizacijske strukture (istraživanje na trgovačkim društvima za ugostiteljstvo Županije istarske). // Tourism and hospitality management. 3 (1997) , 2; 343-362 (pregledni rad, znanstveni).

19. Gonan Božac, Marli.
Upravljanje deviznim rizicima. // Ekonomski pregled : mjese� nik Hrvatskog dru� tva ekonomista Zagreb. 46 (1995) , 5-6; 462-478 (članak, znanstveni).

20. Gonan Božac, Marli.
Evaluacija Kurt Lewinovog modela za upravljanje promjenama na primjeru ekonomskog fakulteta. // Gospodarstvo Istre, znanstveno-stručni časopis za gospodarska pitanja. 6 (1993) , 1; 65-71 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Gonan Božac, Marli.
Prikaz knjige Strategijski management. // Ekonomski pregled. 49 (1998) , 2-3; 271-273 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Daraboš, Maja; Gonan Božac, Marli.
Cognitive Explanation of Hypercompetitive Behaviour // Proceedings of the 3rd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship – The Quest for Organizational Identity: Exploring Socially Constructed Realities / Tipurić, Darko ; Daraboš, Maja (ur.).
Zagreb : CIRU- Governance Research and Development Centre, 2015. 78-88 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Gonan Božac, Marli; Rupčić, Nataša; Angeleski, Iva.
Transformacija menadžmenta konflikata prema procesu upravljanja odnosima: primjer akademske zajednice // Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship / Vuković, K., Brčić, R., Klačmer Čalopa, M. (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Organization and, 2015. 200-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Prester, Jasna; Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Influence of Selected Organisational Factors on Innovation // 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Inside and Outside of Managerial Mind. Bilding the bridges between disciplines. / Tipurić, D., Mešin, M. (ur.).
Zagreb : CIRU - Governance Research and Development Center, 2014. 931-949 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli.
THE INFLUENCE OF BUSINESS PROCESSES ON ORGANISATIONAL BEHAVIOUR: AN ILLUSTRATION OF THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY // 2nd International Scientific Conference Economic and Social Development, Enterprise in Turbulent Environment / Filipovic, Davor ; Goltnik Urnaut, Anita (ur.).
Ljubljana : Varazdin development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia ; Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia, 2013. 1181-1189 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli.
Women Managers in Croatia: Leadership Styles Analysis // Proceedings of The 9th European Conference on Management Leadership and Governance / Semmelrock-Picej, Marija Th., Novak, Ales (ur.).
Klagenfurt : Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, 2013. 223-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tipurić, Darko; Mešin, Marina; Gonan Božac, Marli.
Relationship Between the Supervisory Board Efficiency and Stakeholder Orientation: Do Stakeholders Matter? // Proceedings of the The 9th European Conference on Management Leadership and Governance / Maria Th. Semmelrock-Picej ; Ales Novak (ur.).
Klagenfurt, Austrija : Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading UK, 2013. 299-307 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Cingula, Marijan; Omazić, Mislav Ante; Gonan Božac, Marli.
Corporate Social Responsibility or Corporate Governance – What's Coming First? // 1st International Conference Corporate governance – new experiences: Implementation in South Eastern Euro / Horak, Hana (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2012. 60-73 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Hruška, Domagoj; Omazić, Mislav Ante; Fuzul, Jure.
Comparative analysis of contemporary corporate governance issues in selected transition economies of south-east Europe // Proceedings of the The 5th International Scientific Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil" / Afrić Rakitovac, Kristina ; Šugar, Violeta ; Bevanda, Vanja (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 2011. 733-753 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Gonan Božac, Marli.
The Development of Corporate Governance: The Case of the Republic of Croatia // Znanje za trajnostni razvoj Zbornik 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti Knowledge for Sustainable Development Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jerev, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Paape, Bjoern ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Univerza v Mariboru Fakulteta za Organizacijske vede, 2008. 692-700 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Gonan Božac, Marli; Grgorinić, Sabina.
Strategic factors and SWOT analysis : which is the best way to congruity? // Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti = Knowledge for sustainable development : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2008. 683-691 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Development of a Tourist Destination: The Case of the Republic of Croatia // 4th International Conference An Enterprise Odyssey : Tourism - Governance and Entrepreneurship : conference proceedings / Galetić, Lovorka ; Čavlek, Nevenka (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 2008. 1698-1711 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena.
Tourist Destination Management: The Role of Tourist Boards in the Republic of Croatia // Proceedings of the International Conference on Business, Hospitality and Tourism Management "Globalization & Technology : Impact on Business, Hospitality and Higher Education" / Beldona, Srikanth (ur.).
Kingston, ; Delaware : University of Technology ; University of Delaware, 2008. 373-382 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko.
Developing Strategic Initiatives with the TOWS Matrix - Croatia Insurance Company SWOT Analysis // International Conference of the School of Economics and Business "Transitional Challenges of EU Integration and Globalization" / The Program Commitee ICES2008 (ur.).
Sarajevo : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2008. 1-20 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko; Paulišić, Morena.
Attitudes Of Top Management Teams Toward The Strategy Formulation And Implementation: Situation And Tendencies In The Croatian Hotel Industry // 24th EuroCHRIE Congress: In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality / Tsartas, P. ; Christou, E. ; Sigala, M. (ur.).
Thessaloniki, 2006. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Profil žena managera u Republici Hrvatskoj // International Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management : proceedings / Križman Pavlović, Danijela (ur.).
Pula : Faculty of economics and tourism, 2005. 348-367 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Woman Manager and Leader in the Republic of Croatia // 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey : Building Competitive Advantage : proceedings / Galetić, Lovorka (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics and Business, 2004. 1103-1112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Woman Manager ang Human Factor in the Republic of Croatia, the Situation and Tendencies // Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development Management, Knowledge and EU / Florjančič, Jože ; Jasenko, Jože ; Drakulić, Mirjana ; Paape Bjorn ; Kaluža, Jindrich ; Ljubič, Tone ; Leskovar, Robert (ur.).
Portorož : Moderna organizacija, 2004. 69-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Paulišić, M.; Gonan Božac, M.
Organisational Culture: Using Storytelling as a key Element in Creating Tourism Product // The 2nd Bali International Tourism Conference Millennial Tourism "Creative Strategies Towards Sustainable Tourism Development in the Millennial Era".
2018. 9-9 (predavanje,sažetak).

2. Gonan Božac, Marli; Rupčić, Nataša; Angeleski, Iva.
Transformacija menadžmenta konflikata prema procesu upravljanja odnosima: primjer akademske zajednice // Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu, 2015. 24-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Dabić, Marina; Daim, Turgul; Novak, Ivan; Bašić, Maja; Kariv, Dafna; Pudziene, Asta; Hell, Marko; Terrasse, Christopher; Gonan Božac, Marli; Piertzkovsky, Maciej; Steiner, Gerald; Potočan, Vojko; Drenjančević-Perić, Ines; Borozan Đula.
Exploring Entrepreneurship Attitudes of Students of Higher Education // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Gonan Božac, Marli.
The Development of Corporate Governance: The Case of the Republic of Croatia // Zbornik povzetkov referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti “ Znanje za trajnostni razvoj”.
171 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Gonan Božac, Marli; Grgorinić, Sabina.
Strategic Factors and SWOT Analysis: Which is the Best Way to Congruity? // Zbornik povzetkov referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti “ Znanje za trajnostni razvoj” / Rajkovič, Vladislav i dr. (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2008. 170-170 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko.
Developing Strategic Initiatives with the TOWS Matrix - Croatia Insurance Company SWOT Analysis // International Conference of the School of Economics and Business "Transitional Challenges of EU Integration and Globalization", Proceedings: Book of Extended Abstracts / The Program Committee ICES 2008 (ur.).
Sarajevo : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2008. 98-100 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Gonan Božac, Marli; Tipurić, Darko.
Utjecaj uprave na formulaciju i implementaciju strategija // Znanje i konkurentnost/ Knowledge and Competitiveness, Knjiga sažetaka Četvrte znanstvene konferencije katedri za opću ekonomiju / Bušelić, Marija (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", 2007. 44-45 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Gonan Božac, Marli; Paulović, Morena.
Woman Manager and Leader in the Republic of Croatia // 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage / Galetić, Lovorka (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics and Business, 2004. 138-140 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Gonan Božac, Marli.
Međuovisnost strategije i organizacijske strukture / doktorska disertacija.
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 12.02. 2002., 291 str. Voditelj: Sikavica, Pere.
 
  Magistarski radovi
 

1. Gonan Božac, Marli.
Međuovisnost strategije i organizacijske strukture u funkciji managementa hotelijerskog poduzeća / magistarski rad.
Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, 16.07. 1998., 124 str. Voditelj: Dujanić, Marčelo.

2. Gonan Božac, Marli.
Upravljanje deviznim rizicima / magistarski rad.
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 19.12. 1994., 131 str. Voditelj: Babić, Mate.
 
  Druge vrste radova
 

1. Gonan Božac, Marli; Prester, Jasna; Paulišić, Morena.
Corporate governance and efficiency in Croatian hotel industry, 2013. (sažeci u zbornicima skupova).

2. Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli.
THE INFLUENCE OF BUSINESS PROCESSES ON ORGANISATIONAL BEHAVIOUR: AN ILLUSTRATION OF THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY, 2013. (sažeci u zbornicima skupova).

3. Gonan Božac, Marli.
Ugostiteljstvo, 2009. (enciklopedijska natuknica).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Agušaj, Besim.
Sukladnost osobnih i organizacijskih vrijednosti te angažiranost zaposlenih / doktorska disertacija.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma, 05.10. 2016, 209 str. Voditelj: Gonan Božac, Marli.

2. Paulišić, Morena.
Poslovni procesi u funkciji usmjeravanja organizacijskog ponašanja / doktorska disertacija.
Pula : Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", 13.07. 2012, 355 str. Voditelj: Gonan Božac, Marli.

3. Čuić Tanković, Ana.
Pristupi i teorije formuliranja korporativne strategije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", 22.12. 2010., 72 str. Voditelj: Gonan Božac, Marli.