Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Računovodstvo za budućnost, Big Data i procjena ekonomskih parametara

Engleski naziv projekta:

 • Accounting for the Future, Big Data and Economic Measurement

Opis projekta

Suvremeno okruženje i digitalizacija zahtijeva nove pristupe za spoznaju i savladavanje novih izazova koji se u mnogočemu razlikuju od dosadašnjih uvjeta. Prilagođavanje razvojnim pravcima i kretanjima na području Europske Unije i izvan nje i  to sa stajališta računovodstva budućnosti i procjene ekonomskih parametara omogućuje postavljanje ciljeva i izbora aktivnosti za postizanje ciljeva. U tom procesu prilagođavanja  i novih izazova značajnu ulogu ima računovodstvo i transformacija podataka dobivenih računovodstvenim praćenje i proučavanjem mikro i makro podataka za prepoznavanje trendova, procjene ekonomskih parametara u cilju kreacije adekvatnih rješenja  za svladavanje nepovoljnih situacija i prepoznavanja poslovnih prilika.  Samo istraživanje proisteklo je iz temeljnog cilja računovodstva koji se sastoji od oblikovanja informacija o aktivnostima i procesima poslovnih i javnih sustava, te pružanje odgovarajućih informacija menadžmentu za mjerenje uspješnosti i učinkovitosti na mikro i makro razini.

Svrha projekta  jest unaprijediti  i razviti nove računovodstvene i ekonomske modele za savladavanje poslovnih horizonata i izazova budućnosti na teorijskoj i praktičnoj razini. Temeljna hipoteza je da se prezentacijom, analizom i usporedbom koncepata, metoda i tehnika računovodstva na mikro i makro razini, povezanih sa Big Datom i procjenom ekonomskih parametara  primjerenih u privatnom i javnom sektoru, njihovim daljnjim razvojem, implementacijom i prilagodbom različitim područjima i modelima organizacije može značajno doprinijeti kvaliteti mjerenja i postizanja uspješnosti i učinkovitosti javnog i privatnog sektora. Ostvarenje ciljeva istraživanja i evaluacija postavljene hipoteze rezultirat će značajnim unaprjeđenjem spoznaja iz područja računovodstva, a time i unaprijeđenom efikasnošću mikro i makro segmenata gospodarstva.

Projektni tim

 1. izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško, voditelj projekta
 2. prof. dr. sc. Alfio Barbieri
 3. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare
 4. prof. dr. sc. Marinko Škare
 5. prof. dr. sc. Robert Zenzerović
 6. izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
 7. prof. Victoria Krivogorsky, Ph.D. (San Diego State University)
 8. izv. prof. dr. sc. Daniel Tomić
 9. izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić
 10. doc. dr. sc. Romina Pržiklas Družeta
 11. doc. dr. sc. Danijela Rabar
 12. doc. dr. sc. Dean Sinković
 13. doc. dr. sc. Saša Stjepanović
 14. Adriana Galant, mag. oec

Objavljeni radovi

 1. Peruško, T., Šestan, V. (2020), Accounting Information for Improvement of Cost Planning in Accident Insurance // Journal of economic and social development, 7 (2020), 1; 39-48.
 2. Stjepanović, S., Deficit cuts, jobs losses and Long-run economic growth in Croatia, Economic and Social Development 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development.
 3. Stjepanović S., Tomić D., Grbac V., (2020).Usporedba rezultata testiranja Okunovog zakona za Hrvatsku i Slovačku// Oeconomica Jadertina, 10, (2020), 2; 22-42.
 4. Škare, M., Tomić, D., Stjepanović, S. (2020) Energy Consumption and Green GDP in Europe: A Panel Cointegration Analysis 2008-2016. Acta Montanistica Slovaca, Vol. 25, No. 1, pp. 46-56.
 5. Peruško, T., Optimization Model For Insurance Portfolio Acquisition Cost Management // Interdisciplinary Management Research XVI – IMR2020 / Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Pap, Norbert ; Glavaš , Jerko ; Runzhaimer, Bodo ; Wentzel, Dirk G (ur.). Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Doctoral Study Program in Management Hochschule Pforzheim University, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2020. str. 1397-1411.
 6. Peruško, T., Model za upravljanje provizijskim prihodima u agencijama za zastupanje u osiguranju // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 18 (2020), 1; 95-107.
 7. Rabar, D. (2020). „Efficiency of regions: Environmental vs. economic point of view“, Interdisciplinary Management Research XVI (Barković, Dražen; Dernoscheg, Karl-Heinz; Erceg, Aleksandar; Glavaš, Jerko; Pap, Norbert; Runzheimer, Bodo; Wentzel, Dirk; ur.), Sveučilište Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij „Management“, Hochschule Pforzheim University i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Opatija, str. 175-1777.
 8. Tomić, D. (2020) The perspective of Green GDP in growth modelling. 52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. Porto, Portugal, April 16-17.
 9. Tomić, D., Stjepanović, S. and Učkar, D. (2020) From Green GDP to Green Growth – Stylized Macroeconomic Modelling. RED 2020; 9th International Scientific Symposium: Region, Entrepreneurship and Development. Osijek, Croatia, June 2020. 

Radovi predani za objavu (2020.)

 1. Mošnja-Škare, L.: “Accounting aspects – Strategic accounting model development for personalized medicine management”, chpt. III, Global Changing Pattern from Traditional to P4 medicine in Družeta Pržiklas, R., Škare, M., Kraljević Pavelić, S. (eds): Novel perspectives in healthcare systems and personalized health economics, Nova Science Publishers
 2. Galant, A. i Cvek, D. THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INVESTMENTS ON FINANCIAL PERFORMANCE: ANALYSIS OF CROATIAN COMPANIES
 3. Cadez, S. i Galant, A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - FINANCIAL PERFORMANCE RELATIONSHIP: A STAKEHOLDER HETEROGENEITY PERSPECTIVE 
 4. Kontošić Pamić, R. i Galant, A., Initial Financing of Croatian SMEs – Financial Reports Evidence (rad prihvaćen za objavu nakon manjih izmjena u časopis „Managing Global Transitions: International Research Journal“
 5. Galant, A. i Kontošić Pamić, R. WHAT ENVIRONMENTAL INFORMATION ARE CROATIAN ENTERPRISES DISCLOSING IN THEIR NONFINANCIAL REPORTS AND WHICH ONES ARE MISSING
 6. Škare, M., Gill Alana, L.A. Pržiklas Družeta, R.: Income Inequality in China 1952-2017: Persistence and Main Determinants, The Journal of International Development
 7. Škare, M, Pržiklas Družeta, R, Bejaković, P:  Social Equality and Technology: New Evidence from Technology Waves in the U.S. 1860-2019; Book Chapter, The Palgrave Handbook of Global Social Change
 8. Bejaković, P., Škare, M., Pržiklas Družeta, R.: Social exclusion and health inequalities in the time of corona virus: Technology and Economic Development of Economy
 9. Bejaković, P, Pržiklas Družeta, R, Škare, M,: Intricate, unreliable and ungreteful estimations on the impact of the coronavirus on economic development: Transformations in Business and Economics
 10. Kovačević, D., Maričić, S, Pržiklas Družeta, R.: Additive Manufacturing technology in dental education, Rapid Prototyping Journal