RAČUNOVODSTVO ZA BUDUĆNOST, BIG DATA I PROCJENA EKONOMSKIH PARAMETARA: