Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Analiza društvenih mreža u hrvatskom turizmu

Opis projekta

Razvojem Interneta i društvenih medija sve više korisnika turističkih usluga koristi društvene mreže kako bi se informirali o destinacijama u koje žele putovati. S druge strane, ponuditelji turističkih aranžmana, kako privatni tako i nacionalni (turističke zajednice), koriste društvene mreže kako bi promovirali svoje usluge i destinacije. Ovaj projekt istražuje upotrebu društvenih mreža u hrvatskom turizmu iz različitih aspekata: od kvantitativne analize intenziteta upotrebe različitih društvenih mreža od strane ponuditelja, preko usporedbe sa ostalim zemljama, do istraživanja samih korisnika, njihovih preferencija, navika i ponašanja na društvenim mrežama prije, za vrijeme i nakon konzumiranja turističkog proizvoda.

Trajanje projekta

  • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Projektni tim

  1. dr. sc. Vanja Bevanda, redovita profesorica
  2. dr. sc. Goran Matošević, poslijedoktorand
  3. dr. sc. Katarina Kostelić, docentica
  4. dr. sc. Alen Belullo, izvanredni profesor
  5. dr. sc. Danijela Rabar, izvanredna profesorica

Objavljeni radovi

  1. G. Matošević, V. Bevanda: Sentiment Analysis of Tweets about COVID-19 Disease during Pandemic, MIPRO, Opatija, 28.09-02.10.2020., https://ieeexplore.ieee.org/document/9245176 
  2. Kostelić K, Turk M. Topology of the World Tourism Web. Applied Sciences. 2021; 11(5):2253. https://doi.org/10.3390/app11052253
  3. Kostelić, K, Cvek, L, Draženović, M, Drezga, L, Grbac, A, Pajković, M. Određivanje optimalne rute u mreži turističkih atrakcija grada Pule.2021. Oeconomica Jadertina , Vol. 11 No. 2, 2021.