Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uloga tehnologije (posebice društvenih mreža) u funkciji razvoja marketinško-prodajnih napora poduze

Voditelj projekta:

Trajanje projekta: 27.6.2018.-27.6.2019.

Sažetak:

Tehnološke promjene značajno utječu na razne aspekte poslovanja suvremenih poduzeća.  Tako navedene promjene, te rezultati takovih promjena snažno utječu na suvremeni marketing i prodaju. Osobito su zanimljiv alat, čiji puni potencijal još treba otkriti, društvene mreže. Naime, broj korisnika društvenih mreža raste iz dana u dan, isto tako raste broj korisnika pametnih telefona kao i duljina njihova korištenja, te uloga milenijalaca, kod kojih je uporaba tehnologije široko prihvaćena, na tržištu je sve značajnija. Nadalje, suvremeni kupci (kako oni na tržištu krajnje potrošnje tako i poslovni kupci) zbog velikog pritiska ponuđača, rastuće ponude proizvoda te velike izloženosti marketinškim poticajima pružaju sve veći otpor,  te se čini da tradicionalne marketing i prodajne tehnike nužno trebaju prilagodbu, ukoliko žele i nadalje uspješno ostvarivati svoje ciljeve. Sukladno prethodno navedenom jedan od alata čiji potencijal nije u dovoljnoj mjeri iskorišten te još uvijek nedovoljno često pronalazi svoje mjesto u marketinškim i prodajnim strategijama poduzeća jesu društvene mreže. Osim za personaliziranu komunikaciju, izgradnju marke, razvoj odnosa, iste pokazuju veliki potencijal u procesu prodaje. Osobiti potencijal pokazuju na poslovnom tržištu na kojemu su dugoročni odnosi posebno važni, jer mijenjaju logiku prodaje, naime društvene mreže ostavljaju mogućnost da kupac sam inicira interakciju, za razliku od dosadašnjih tehnika koje su se temeljile upravo na suprotnom postupku te sa time povezanim otporom. Dakle, iako je potencijalna važnost društvenih mreža prepoznata radi se ipak o relativno novom pristupu sa ograničenim brojem znanstvenih istraživanja na temu. Iz tog pristupa proizlazi i pretpostavljena niska razina korištenja društvenih mreža od strane praktičara. Stoga, cilj bi ovog eksplorativnog istraživanja bilo utvrditi koriste li poduzeća osobito ona koja djeluju na poslovnom tržištu u svojem poslovanju društvene mreže kao marketinški alat, ukoliko koriste, u koju ih svrhu koriste, koje mreže koriste te koliko su aktivna u korištenju tih istih mreža. Isto tako, istraživanjem će se doznati o kojim se vrstama aktivnosti poduzeća na društvenim mrežama radi. Svakako će u tom naumu biti potrebno ekstenzivno istražiti te dati pregled, ipak ograničene literature na navedenu temu, što će predstavljati doprinos znanosti. Dok će nova saznanja temeljem pregleda literature te provedenog istraživanja osim  spoznaja o novim marketinškim konceptima i alatima od koristi biti i praktičarima kojima će ukazati na način i potencijal korištenja alata ali i na nužnost korištenja istog za komunikaciju sa suvremenim kupcem te će ukazati na potrebu uključivanja društvenih mreža u marketinško-prodajne strategije. Od koristi će biti i sveučilišnim profesorima te konzultantima iz područja marketinga i prodaje kojima će teme poput ove morat postat dio nastavnih i stručnih materijala u obrazovanju studenata te marketinških i prodajnih stručnjaka.