SANDRA KRTALIĆ:
O djelatniku

prof. dr. sc. Sandra Krtalić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: redovita profesorica u trajnom zvanju

Lokacija:
49
Konzultacije:

SRIJEDA: 10:00-11:00 sati

Telefon:
052 377 049
Telefon kućni:
249
Katedra/služba :
Katedra za financije
Godina diplomiranja:
1995
Godina magistriranja:
1997
Godina doktoriranja:
2001