Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Malo i srednje poduzetništvo u Hrvatskoj i Sloveniji – analiza podataka

Zajednički projekt znanstveno-tehnološke suradnje sa Slovenijom

Voditeljica hrvatskog tima:

Voditelj slovenskog tima:

  • prof. dr. sc. Štefan Bojnec (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Koper)

Trajanje projekta: 10.4.2018.–10.4.2020.

Sažetak

Projektni prijedlog rezultat je zajedničkih napora hrvatskih i slovenskih istraživača, usmjerenih temeljnom istraživanju na mikro i makroekonomskoj razini, uz korištenje suvremenih istraživačkih metoda. Istraživanje se provodi u Hrvatskoj i Sloveniji, zemljama proizašlim iz zajedničkog ekonomskog i političkog prostora, pa očekujemo da će i naša komparativna analiza donijeti zanimljive rezultate. Slovenija je postala članicom Europske unije (EU) 2004., a Hrvatska 2013. godine. Istražit ćemo prednosti i nedostatke ulaska u EU posebno na području faktora koji utječu na malo i srednje poduzetništvo (MSP) u obje zemlje. Analizirat ćemo utjecaj članstva u EU i u Europskoj monetarnoj uniji (EMU), odnosno zajedničke valute eura u Sloveniji od 2007. Primijenit ćemo metode faktorske analize i jednostavne regresije u usporednoj analizi u objema zemljama. Cilj našeg istraživanja jesu čimbenici rasta MSP u gospodarstvima Hrvatske i Slovenije. Posebno ćemo istražiti korelaciju subvencija  (poticaja) i razvoja MSP. MSP čimbenik su pokretanja razvoja gospodarstva i rješavanja makroekonomskih neravnoteža. Istražit ćemo koliko je sredstava MSP u Hrvatskoj i Sloveniji iskorišteno iz EU fondova. Hrvatska i Slovenija bile su suočene s ekonomskom krizom više od pet godina, Hrvatska nešto duže nego Slovenija. Usporedbom podataka u objema zemljama tražit ćemo odgovor na pitanje o čimbenicima koji utječu na poslovanje MSP. Nadalje, istražit ćemo suradnju akademske zajednice i poduzetništva u objema malim i otvorenim gospodarstvima, te utjecaj i stupanj integracije unutar EU na MSP u obje zemlje. Ranija su istraživanja i studije pokazale kako MSP ne ulaže u inovacije i produktivnost, što potvrđuje i publikacija Europske komisije objavljena u svibnju 2015. Dva mlada sveučilišta, ono u Puli i Kopru surađuju od osnutka i žele nastaviti i osnažiti suradnju na projektima od značaja za obje zemlje, posebno za poluotok Istru, a pridružilo im se i novoosnovano sveučilište u Novome Mestu. U ovome bilateralnom projektu cilj je nastaviti suradnju i zajedničkom istraživačkim naporima ujediniti znanje, te povezati akademsku zajednicu i gospodarstvo. Naš se projekt temelji na 3Helix modelu suradnje sveučilišta, gospodarstva i javnog sektora, što znači da rezultate ovoga projekta namjeravamo primijeniti putem suradnje naših studenata s MSP u Hrvatskoj i Sloveniji.