Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju

Zajednički projekt znanstvenika FET-a i vanjskih suradnika

Opis projekta

(trajanje 3 godine)

Intenzivni rast turizma u posljednjih nekoliko godina rezultirali su brojnim vanjskim učincima turizma kako u našoj užoj regiji tako i šire. Sistematizacija blagotvornih ili štetnih utjecaja turizma, kroz multi-kapilarno istraživanje i razne vidove turističkih studija i sadržaja, okosnica su ovog znanstvenog projekta. Istraživanjem se tematski objedinjuju refleksi i interakcije turističkih utjecaja. Pri procjeni učinaka utjecaja turizma na razne društveno-ekonomske agente (dionike), istraživat će se ekonomski i društveno-kulturni utjecaji turizma u uskom opsegu i interakcija između turizma i nekih negativnih učinaka šire razine djelovanja. Izvršit će se difuzna segmentarna istraživanja povezana sa tematskim područjima istraživača. Znanstveni afiniteti zastupljeni su u međunarodnom turizmu, turoperatorskoj praksi, interkulturalnim kompetencijama, ekonomiji doživljaja i sociologiji turizma, nepredvidivosti makroekonomskih aspekata, ulogama hotelijerstva, inovacija i informacijsko-komunikacijske tehnologije, kao i uspješnosti destinacijskog  menadžmenta.

U ovom istraživačkom prijedlogu se empirijska istraživanja o vanjskim utjecajima turizma na odgovorni turizam mogu podijeliti na dva važna dijela. Prvi se usredotočuje na percepciju lokalnog stanovništva o utjecajima turizma, nosioce destinacijskog menadžmenta odabranih turističkih destinacija, lokalne zajednice i lokalne vlasti, te na izvanjske utjecaje turističkog razvoja često izvan rute “odgovornog” turizma. Drugi dio, zbog promišljanja šireg ekonomskog konteksta, zadire u sferu međunarodnog turizma i ima težište na makro-ekonometrijskim kvantifikacijama utjecaja turizma u Mediteranskim regijama.

Opći je cilj ovog projektnog prijedloga analizirati i istražiti vanjske učinke turizma na lokalnim i međunarodnim tržištima turističkih proizvoda. Pri tome se želi promovirati odgovorna misija održivog rasta, a kako bi se kroz procjenu učinka turizma na okoliš i dobrobit sudionika na tržištu i stanovnika, mogle krojiti pouzdanije ekonomsko-društvene politike vezane za turistički razvoj. Predloženi znanstvene projekt je aktualan. Naime, intenzivni turizam posljednjih godina ima za posljedicu promjene „narativa“ vanjskih utjecaja turističkog razvoja. Brojni akteri, osim pozitivnih utjecaja u mikro-destinacijama postali su ranjiviji zbog izravnih posljedica vanjskih učinaka turizma. Razumijevanje mehanizama stvaranja vanjskih učinaka turizma u dinamici turističkog tržišta bit će korisno za dizajniranje strategija i politika kako bi se olakšao oporavak istog. Tim znanstvenih suradnika na predloženom projektu je pripremljen za optimalnu provedbu ovog projekta, kako zbog istraživačkih kompetencija i vještina, tako i zbog postignutih rezultata kroz prethodne istraživačke aktivnosti.

Projektni tim

 1. Jasmina Gržinić, prof. dr. sc., voditeljica projektnog tima

Katedra za turizam (FET):

 1. Aljoša Vitasović, izv. prof. dr .sc.
 2. Mauro Dujmović, izv. prof. dr .sc.
 3. Tamara Floričić, doc. dr. sc.
 4. Iva Slivar, doc. dr. sc.
 5. Branko Bogunović, dr. sc.

Članovi drugih katedri FET-a:

 1. Moira Kostić-Bobanović, prof. dr. sc.

Vanjski članovi:

 1. Dr. sc. Zdravko Šergo, zn. savjetnik (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč)
 2. Dr. sc. Mirela Sučić Čevra (Tumlare Corporation Croatia, d.o.o.)

Objavljeni radovi (zn. časopisi/knjige, 2020)

 1. Dujmović, M., Vitasović A. (2020), „Alternative view of croatian tourism, WIT transaction on  Ecology and the enviroment, Southampton vol. 248, p. 41-51.
 2. Floričić, T. (2020), „Sustainable solutions in the hospitality industry and competitiveness context of “green hotels”, Civil Engineering Journal, 6: 1104-1113.
 3. Gržinić, J. (2020), Turističke atrakcije, nastanak, razvoj, utjecaji, znanstveni priručnik.
 4. Gržinić, J., Bobanović, M. (2020), „Luksuzni turizam i stavovi dionika - odabrani obalni gradovi Hrvatske“, Oeconomica Jadertina, 10(1); 56-73.
 5. Šergo, Z. (2020), „The wealth effect and tourism – ARDL modeling and Granger causality in selected EU countries“, Tourism and hospitality management, 26 (1); 195-212.
 6. Gržinić, J. (2019), „Private accomodation and sustainable development in Croatian Tourism“, Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension in Collective monograph, Bezpartochnyi, M. (ed.), Sofia, Bulgaria, p. 104-112.
 7. Slivar, I. (2019), „Collaborative learning application in destination management“, Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Rovinj, Croatia, 12-14 September, ISSN: 2706-4735 V.5  p. 578-583.
 8. Vitasović, A., Dujmović, M. (2019), „Tourism experiences as experience economy“, Scientific conference on Economic and Social Development – XIX International Social Congress, Vinogradova, Marina, Čuić Tanković, Ana, Pavelin, Goran (eds.), Moskva: Varaždin, p. 79-89.

Objavljeni radovi (2020./2021.)

 1. Bogunović, B. (2020), „The effect of accommodation structure and affiliation to the international hotel chains on performance of tourism destinations on the case of Croatian coastal destinations", III. Economics, Business and Organisation Research Conference, (EBOR), 20-22. November.
 2. Floričić, T. (2020), „Art inspired hotels - competitiveness context and market positioning“, ESD conference Moscow.
 3. Gržinić, J., Kostić-Bobanović, M. (2020), „Ispitivanje stupnja zadovoljstva turista komunikacijskim kompetencijama turističkih vodiča“, Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 15 1 (28): 57-74.
 4. Gržinić, J.  (2021), „Generation Y travel expectations and challenges for travel agents“, IMR international conference, 1018-1035, Osijek.
 5. Gržinić, J., Sučić Čevra, M. (2020), „Public-private partnership in Croatian tourism – the role of stakeholders“, Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration, Scientific monograph, The Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences.
 6. Kostić-Bobanović, M., Gržinić, J. (2020), „Tourism cultural communication competence: peer-to-peer accommodation rentals in the region of Istria“. The 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship" - TIE 2019, Poreč.
 7. Slivar, I., Gonan Božac, M, Popović, D. (2020), „Accessible tourism in Istria“, T-forum konferencija, Algavre, Portugal, 4-7.11.2020.
 8. Šergo, Z., Gržinić, J. (2021), „The food import – international tourism nexus in Croatia: An application of the ARLD and NARDL approach and causality“, Economics of Agriculture, 26(2); 275-290.

Popularizacija znanosti

Dio rezultata projekta “Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju” predstavljen je od strane voditeljice projekta prof. dr. sc. Jasmine Gržinić (gost predavač) na međunarodnoj konferenciji ITEMA 2020 održanoj 8.10.2020. Predstavljeni su rezultati istraživanja utjecaja turizma pod nazivom „Tourism in an age of Change“. Tijekom sesije je među sudionicima povedena rasprava na temu turističke edukacije i razvoja specijalizacija, kulturnih kompetencija i odgovornog ponašanja u turizmu.

Ovaj skup znanstvenika, turističkih profesionalaca i studenata bio je i prilika za predstavljanje doprinosa znanstvenih knjiga FET-a, usko vezanih za predstavljenu problematiku a ujedno i rezultat dosadašnjeg rada na projektu:

 1. Gržinić, J. (2020), Turističke atrakcije, nastanak, razvoj, utjecaji, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
 2. Gržinić, J., Kostić-Bobanović, M., Currie, D.M. (2019), Tourism education in an age of change, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
 3. Turistički razvoj i utjecaji i na destinaciju“, (2021),  Jasmina Gržinić, Vanja Bevanda (ur.), znanstvena monografija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, digitalno izdanje (https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu%3A5651).

Više informacija o događaju dostupno je putem linka:

Više o publikacijama:

Na dan 10. svibnja održano je predavanje prof. dr. sc. Jasmine Gržinić i prof. dr. sc. Moire Kostić-Bobanović u okviru manifestacije Festival znanosti pod ovogodišnjim nazivom „Kultura znanosti“. Predstavljeni su rezultati istraživanja projekta sa temom „Zadovoljstvo turista komunikacijskim kompetencijama turističkih vodiča.“

Ostali članovi projekta su svoje radove/rezultate istraživanja prezentirali na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Očekuje se javna prezentacija radova autora objavljene znanstvene monografije u 2021. godini.