Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Transformacijski učinak inovacija u turizmu

ZNANSTVENO PODRUČJE: društvene znanosti

ZNANSTVENO POLJE: ekonomija

GRANA: organizacija i menadžment

SAŽETAK:

Održivi razvoj i odgovorno upravljanje turizmom i dalje ostaju ključne teme mnogobrojnih debata čelnika država, vlada, međuvladinih tijela, međunarodnih organizacija, znanstvene zajednice i privatnog sektora na globalnoj razini. Godine 2015. na 70. Glavnoj skupštini Ujedinjenih Naroda 154 čelnika država potpisalo je i obvezalo se na doprinos u dostizanju 17 ciljeva održivog razvoja definiranih Agendom za održivi razvoj (2030 Agenda for Sustainable Development) kojima se osigurava bolja budućnost za sve. Turizam kao značajna ekonomska sila koja danas čini otprilike 10% svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a), u kojem se nalazi je svako deseto novootvoreno radno mjesto, koji kontinuirano bilježi rast prometa (mjereno u dolascima na međunarodnoj razini) od 4% (siječanj – lipanj 2019) (UNWTO, 2019) može izravno i neizravno utjecati na pomicanje granica tradicionalnih obrazaca ponašanja i usmjeravati djelovanja interesnih dionika ka odgovornim praksama društveno-odgovornim poslovanjem, održivim i transformirajućim inovacijama turističkih doživljaja (proizvoda/usluga) i odgovornim destinacijskim menadžmentom.

Na razini društva učinak inovacija je povećano zadovoljavanje sadašnjih i budućih potreba na pojedinačnoj ili kolektivnoj razini (razini zajednice) bez obzira što je mjerenje stupnja do kojeg određena inovacija rezultira pojedinačnim ili društvenim unaprijeđenim rezultatima još uvijek izazovno. (European Union, 2018) Prema Oslo Manual-u (2018) razlikujemo:

TEHNOLOŠKE INOVACIJE: 

  • inovacije proizvoda i inovacije procesa

NETHNOLOŠKE INOVACIJE: 

  • organizacijske inovacije i marketinške inovacije

Valja se prisjetiti Josepha Shumpetera (1942.) koji je skovao pojam kreativne destrukcije (en. Creative Destruction) kojim pojašnjava kako se ekonomska struktura i procesi prirodno i stalno mijenjaju, odnosno da novi proizvodi i procesi zamjenjuju i istiskuju stare, pa tako organizacije koje nisu dovoljno kreativne i inovativne zamjenjuju nove koje su spremne brzo i efikasno prihvatiti i implementirati nova rješenja. Brojna su empirijska istraživanja (posebno fokusirana na kreiranje novih radnih mjesta i destrukciju postojećih kroz vrijeme) dokazala da se Shumpeterov model kreativne destrukcije može smatrati osnovnim fenomenom ekonomskog rasta. Pojednostavljeno, bez kreativne destrukcije nema napretka – rasta BDP-a i održivog razvoja na globalnoj razini (kroz Human Development Index). Inovacije se u kontekstu ovog znanstvenog istraživanja promatraju kao 1) proizvodne/uslužne/iskustvene i 2) organizacijske kao rezultat odabra odgovarajućih glavnih strategija.

U održivom i odgovornom razvoju turizma i predloženom znanstvenom istraživanju, istražit će se gore navedene vrste inovacije koje su posljedica odabranih razvojnih strategija paralelno poštujući činjenicu da turizam može doprinijeti dostizanju ciljeva održivog razvoja kroz:

  1. prilagodbu globalnim promjenama (demografskih, ekonomskih, društvenih, tehnoloških) i
  2. ublažavanje negativnih učinaka turizma po okoliš i prostor/kulturu/identitet (ekološki i društveni).

U ovom znanstvenom istraživanju provest će se istraživanje spremnosti prihvaćanja i implementacije proizvodnih (iskustvenih) i organizacijskih inovacija u kulturi i turizmu na području Republike Hrvatske. Organizacijske inovacije mogu se smatrati kao najizazovnije jer, u principu i najčešće, odnose se na upravljanje i koordiniranje ljudskih resursa. Istražit će se mogućnosti implementacije modela suradničkog učenja u destinacijskom menadžmentu danas pred samu primjenu novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (na snazi od 01.01.2010.). Provest će se istraživanje mogućih prepreka (ne)uvođenja suradničkog učenja i prednosti boljeg destinacijskog menadžmenta kroz suradničko učenje.

U drugoj fazi istraživanja provest će ispitivanje mogućnosti implementacije novog tehnološkog rješenja u organizacijama u kulturi (muzeji) i u smještajnim kapacitetima vrste – difuzni i integralni hotel (udruženi) na odabranoj turističkoj destinaciji s najvećim udjelom ove vrste smještajnih kapaciteta u ukupnim smještajnim kapacitetima (sukladno kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli) na području Istarske županije. Provest će se anketno ispitivanje na kustosima odnosno ravnateljima muzeja i vlasnicima ovakve vrste smještajnih kapaciteta (uzorak).

KLJUČNE RIJEČI: održivi i odgovorni razvoj turizma, strategije rasta, inovacije u turizmu, transformacija turističkog doživljaja

VODITELJICA ZNANSTVENOG PROJEKTA I ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA:

REZULTATI ISTRAŽIVANJA:

Rezultati istraživanja prezentirani na 10. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ICOT 2020 koja se održala na daljinu (online-virtual) dana 17. - 18. rujna 2020. Abstract dostupan:

Objava rada naslova:Managing Technology Enhanced Tourist Experience: The Case of Scattered Hotels in Istria  je u tijeku. Očekuje se objava u lipnju 2021. u časopisu Management Sveučilišta u Splitu.