Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Utjecaj monetarne i fiskalne politike na financijska tržišta i institucije

Opis projekta

Jedinstvenost monetarne i fiskalne politike pri provedbi mjera ekonomske politike zemlje predstavlja temeljnu paradigmu klasične ekonomije. Takvo podrazumijevanje odnosa pretpostavljalo je da se monetarna i fiskalna politika kontinuirano nadopunjuju uklanjajući time međusobne nedostatke. Suvremeno shvaćanje odnosa monetarne i fiskalne politike s jedne strane, i ekonomskog rasta i razvoja zemlje s druge strane, polazi od diferenciranih odnosa i često, suprotstavljenih razmišljanja. 

Velikim dijelom svojih mjera, monetarna i fiskalna politika su usmjerene financijskom i ekonomskom razvoju nekog gospodarstva. Međutim, odnos između financijskog i ekonomskog razvoja nije jednostrano određen, već se on može promatrati sa četiri aspekta. Dva aspekta razmatraju uzročno-posljedični odnos financijskog i ekonomskog razvitka pri čemu se međusobno razlikuju u smjeru takve uzročno-posljedične veze. Treći aspekt (tzv. hipoteza povratne veze) pretpostavlja dvosmjerni uzročno-posljedični odnos pri čemu se pripisuje jednaka važnost razvoju financijskog sustava (tržišta i institucija) i realnog sektora gospodarstva. Četvrti aspekt (tzv. hipoteza neutralnosti) negira postojanje uzročno-posljedične veze financijskog i realnog sektora.

Uslijed ovakvih proturječnih stajališta, a uvažavajući i činjenicu da je hrvatski financijski i gospodarski sustav u razvoju, realno je očekivati specifične rezultate provedenih istraživanja. U svakom slučaju, dobiveni rezultati, osim svoje teorijske vrijednosti kojom doprinose novim znanstvenim spoznajama i povećavaju fond ekonomskog znanja, imaju i svoju primjenjivu vrijednost nositeljima ekonomske politike u Republici Hrvatskoj kao vrijedan izvor informacija pri formiranju elemenata ekonomske politike zemlje.

Znanstveni ciljevi koji se žele postići ovim znanstvenim projektom počivaju na utvrđivanju veze i smjera povezanosti financijskog i realnog sektora koji proizlazi iz različitih mjera fiskalne i monetarne politike, odnosno mjera kojima se reguliraju odnosi na financijskim tržištima i financijskim institucijama. Budući da će se znanstvenim projektom sagledavati međunarodni aspekti, ali i tržište u Republici Hrvatskoj, očekuju se rezultati koji mogu čak i odstupati od uvriježene ekonomske misli posebice u domeni tržišta u razvoju kakvo je hrvatsko financijsko tržište.

Trajanje projekta

 • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Projektni tim

 1. Prof. dr. sc. Dean Učkar – voditelj znanstvenog projekta
 2. Prof. dr. sc. Sandra Krtalić
 3. Prof. dr. sc. Manuel Benazić
 4. Izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš
 5. Danijel Petrović, mag. oec.

Objavljeni radovi

 1. Benazić, M. (2020): Forecasting Croatian quarterly real GDP with monthly monetary aggregate M1 data: A mixed frequency approach (MIDAS), Conference Proceedings of the 9th International Scientific Conference „Tourism, Innovations and Entrepreneurship – TIE 2019“, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u postupku objave)

 2. Benazić, M. (2022): The influence of global economic policy uncertainty on the price of gold: Evidence from a general-to-specific VAR modelling approach. Zbornik radova The 10th International Scientific Conference FET 2022 – 22-24 September 2022, Pula, Croatia (rad prihvaćen za objavljivanje).

 3. Benazić, M. i Kordić, G.  (2022): Modeliranje i prognoziranje volatilnosti sektorskih indeksa Zagrebačke burze: Multivarijatni GARCH model. Ekonomski pregled (rad prihvaćen za objavljivanje).

 4. Benazić, M. i Tomić, D. (2020): Macroeconomic dynamics in China, Laos and Vietnam: a VAR analysis, Eastern Journal of European Studies (EJES), Volume 11, Issue 2, https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2020_1102_BEN.pdf 

 5. Benazić, M. i Tomić, D. (2020): Testing the Stability of Money Multipliers for Croatia, The 39th International Conference on Organizational Science Development: Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: Conference Proceedings, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/503 

 6. Benazić, M., Učkar, D. i Benazić, D. (2022): The impact of tourist arrivals on retail trade turnover in Croatia. Zbornik radova 84th International Scientific Conference on Economic and Social Development – 17-18 June 2022, Plitvice Lakes, Croatia (https://www.esd-conference.com/past-conferences).

 7. Benazić, Manuel; Karagianni Ladašić, Ines (2021): Macroeconomic dynamics in selected countries with different share of Islamic banking: a VAR analysis , Proceedings of the 64th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Cingula, M. ; Mišević, P. ; Nedzhad, A. (ur.), Varaždin, Koprivnica, Varšava, Rabat, Čakovec: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency and University North, 2021. str. 46-59,  (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), https://www.esd-conference.com/past-conferences 

 8. Benazić, Manuel; Učkar, Dean (2021): Monetary Transmission in Croatia: A View from the Eurozone’s “Waiting Room”, Macroeconomic Responses to the COVID-19 Pandemic Policies from Southeast Europe, Vidaković, Neven ; Lovrinović, Ivan (ur.)., Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature, 2021. str. 209-232 doi:10.1007/978-3-030-75444-0_8, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-75444-0 

 9. Benazić, Manuel; Učkar, Dean (2021): Odrednice dohodovne brzine optjecaja novca u Republici Hrvatskoj, Financije u svijetu punom izazova, Družić, Gordan ; Šimurina, Nika (ur.)., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 117-136 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 10. Božina Beroš, M. (2021): Privately Issued Digital Currencies: Assessing EU's Two-Pronged Policy Response to Main Financial Safety Concerns. U: Vantura, M., Palmieri, A., Pavoni, R., Milani, G. (ur), Boosting European Security Law and Policy. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane (str. 361-379; dostupno na: https://www.bib.irb.hr/1151276)

 11. Božina Beroš, M. (2022), Uloga zajedničkih nadzornih timova u supervizijskom pristupu Jedinstvenog nadzornog mehanizma, Oeconomica Jadertina 12(2), str. 36.-49., https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/oeconomicajadertina/article/view/3809

 12. Božina Beroš, M. i Beroš, M. (2019): EMU's Governance Post-Crisis: What Role for Intergovernmentalism?, 6th International Scientific Conference „Social Changes in the Global World“ Book of Proceedings (Ampovska, M. i dr., ur.), Shtip: G. Delcev University in Shtip, dostupno na: https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/article/view/3160/2871 

 13. Božina Beroš, M. i Beroš, M. (2020): The Single Resolution Bord: What About Accountability?, u: Pollak, J. i Slominski, P. (ur), The Role of EU Agencies in the Eurozone and Migration Crisis Impact and Future Challenges, Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 127-148., dostupno na: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030513825 

 14. Božina Beroš, M., Beroš, M. (2022), Some thoughts on the uneasy fit between ECB's legal mandate and its crisi-driven, “whatever it takes”, policy empowerment, u: Gimigliano, G., Cattelan, V. (ur.), Money, Law, Capital, and the Changing Identity of the EU, Bloomsbury: Hart Publishing, str. 128.-142.,  https://www.bib.irb.hr/1183388

 15. Karačić, D. i Krtalić, S. (2020): Komunalno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, u:  Bajo, A. i Primorac, M. (ur.), Financije županija, gradova i općina, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 171.-208., https://www.bib.irb.hr/1099165 

 16. Krtalić, S., Šuman-Tolić, M. i Primorac, M. (2020): Ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica, u:  Bajo, A. i Primorac, M. (ur.), Financije županija, gradova i općina, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 127.-171., https://www.bib.irb.hr/1099156 

 17. Tomić, D., Stjepanović, S. i Učkar, D. (2020): From Green GDP to Green Growth – Stylized Macroeconomic Modelling, 9th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship, Development“, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, http://www.efos.unios.hr/red/wp-content/uploads/sites/20/2020/06/RED-2020-Proceedings_.pdf 

 18. Tomić, Daniel; Benazić, Manuel (2021): Financialization vs. de(industrialization) in Croatia: Evidence of a nonlinear behaviour, Values, Competencies and Changes in Organization, Šprajc, Polona ; Podbregar, Iztok ; Maletič, Damjan ; Tomić, Daniel ; Ziegler, Yvonne ; Uli, Vincenzo ; Arsenijević, Olja (ur.)., Maribor: University Press, University of Maribor, 2021. str. 1009-1025 doi:10.18690/978-961-286-442-2.68 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/552 

 19. Tomić, Daniel; Stjepanović, Saša; Učkar, Dean (2021): Green GDP and its environmental implications: Is China's growth becoming greener?, 10th International Scientific Symposium „Region, Entrepreneurship, Development“, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 1046-1060, https://www.bib.irb.hr/1133118 

 20. Učkar, D. (2020): Is Capital Structure Important in Contemporary Finance Relations?, The 39th International Conference on Organizational Science Development: Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: Conference Proceedings, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/503

 21. Učkar, D. (2022): Contribution to testing the efficiency of the Croatian capital market. Zbornik radova 84th International Scientific Conference on Economic and Social Development – 17-18 June 2022, Plitvice Lakes, Croatia (https://www.esd-conference.com/past-conferences).

 22. Učkar, D. i Bukša Tezzele, R. (2020): Municipal Bonds as a Possible Model of Financing Capital Projects of Local Self-Government Units, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 53rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Čakovec / Sveti Martin na Muri, https://www.esd-conference.com/past-conferences 

 23. Učkar, D. i Petrović, D. (2020): Analysis of Sectoral Indeks Stock Returns and Risk (Volatility) on the Croatian Financial Market, Conference Proceedings of the 9th International Scientific Conference „Tourism, Innovations and Entrepreneurship – TIE 2019“, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u postupku objave)

 24. Učkar, D., Petrović, D. (2022): Efficiency of insurance companies in Croatia // Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, 31 (2022), 1; 49-79 doi:10.17818/EMIP/2022/1.3 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 25. Učkar, Dean; Benazić, Manuel; Tomić, Daniel (2021): The importance of company’s capital structure in financial relations: The dynamic panel model, Ekonomski vjesnik, 34 (2021), 2; 417-430 doi:https://.org/10.51680/ev.34.2.13 (međunarodna recenzija, prethodno priopćenje, znanstveni), https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/13716

 26. Učkar, Dean; Benazić, Manuel; Vukelić, Adam (2021): Capital Market vs. Real Estate Market – Investment Aspect, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 6th ITEM Conference - "Innovation, Technology, Education and Management" and 67th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Djukec, Damira ; Klopotan, Igor ; Burilovic, Luka (ur.)., Varaždin, Koprivnica, Varšava, Rabat, Čakovec, Zagreb: Varaždin Development and Entrepreneurship Agency and University North, 2021. str. 60-67 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), https://www.esd-conference.com/past-conferences 

 27. Učkar, Dean; Petrović, Danijel (2021): Efficiency of banks in Croatia, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,  Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, (39 (2) 349-379,  https://hrcak.srce.hr/file/391366

 28. Učkar, Dean; Petrović, Danijel (2021): Financial Institutions Efficiency: Theory, Methods and Empirical Evidence. Varaždin Development and Entrepreneurship Agency (VADEA), Economic and Social Development: Book of Proceedings, 63-77 https://zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/5129/1/1747805807.pdf#page=69