Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Marija Bušelić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:377-032
Interni telefon:099 377 7452
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za ekonomske teorije

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

Utorkom od 12:30 - 13:30