KRISTINA DJAKOVIĆ:
O djelatniku

Kristina Djaković, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Konzultacije:

srijeda 15.00- 16.00

te po dogovoru putem e- pošte

Katedra/služba :
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"