Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23816
ECTS: 3.0
Nositelji: Kristina Djaković , v. pred.
Izvođači: Kristina Djaković , v. pred. - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe iz stranog jezika 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje njemačkog jezika i usvajanje vještina u korištenju tog jezika: razvijanje receptivnih sposobnosti (čitanje / slušanje) te razvijanje jezičnih kompetencija (leksičke, gramatičke, semantičke, fonološke, ortografske i ortoepske) na razini A2-B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kao i sociolingvističke i pragmatične kompetencije (diskursne, funkcionalne i kompetencije planiranja).
Nastava kolegija obuhvaća sljedeće aspekte jezika: čitanje, slušanje s razumijevanjem, konverzaciju, pisanje, obrađivanje stručne terminologije, stilistiku, audiovizualne tehnike, film te individualni rad na tekstu. Studenti će raditi na tekstovima koji će biti usredotočeni na kulturu svakodnevnice u zemljama njemačkog govornog područja.
Naglasak je na razvijanju komunikacijske kompetencije na razini A2-B1prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kako bi se studenti mogli snaći u svakodnevnim situacijama u zemljama njemačkog govornog podučja te isto primijeniti u budućem poslovnom okruženju.
Literatura:
  1. Sabine Jentges, Sylvia Klotzer et. a, Aussichten, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2014.;
  2. Alltag, Beruf+ Co, Hueber Verlag, Ismaning, 2014.;
  3. Reimann, M.: Grundstufen-Grammatik, Hueber Verlag, Munchen, 2014.;
Preporučena literatura:
  1. Jakić - Hurm: Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, zadnje izdanje;
  2. Jakić - Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, zadnje izdanje;
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Njemački jezik I/2
6. semestar
Izborni kolegij 3 VI. sem - Redovni studij - Ekonomija
Izborni kolegij 3 VI. sem - Izvanredni studij - Ekonomija
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Izborni predmeti - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan
Izborni predmeti - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Financijski management
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Financijski management
Izborna grupa VI. semestar MP - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Izborna grupa VI. semestar MP - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Izborni predmeti - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Izborni predmeti - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Termini konzultacija: