Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23820
ECTS: 3.0
Nositelji: Kristina Djaković , v. pred.
Izvođači: Kristina Djaković , v. pred. - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe iz stranog jezika 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je razviti receptivne sposobnosti i jezične kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

1. Uspostavljanje kontakata- njemačka imena, nazivi zemalja, jezici, zanimanja, brojevi, telefonski brojevi, nazivi gradova, adrese; sricanje, predstavljanje
2. Gramatika: prezent, osobne zamjenice, posvojne zamjenice, negacije, rečenice
3. Sajmovi- mjeseci, vrijeme, datum, brojevi, cijene, valute
4. Gramatika: složenice, prezent, slabi glagoli, određeni, neodređeni član, izjavna i upitna rečenica, prijedlozi, plural imenica
5. Poduzeća- telefoniranje, sricanje, postavljenje pitanja, pozdravljanje, prenošenje informacija
6.Gramatika: particip II , pasiv, odvojivi glagoli, prijedlozi, povratni glagoli, imperativ, perfekt
Literatura:
  1. Wirtschaftsdeutsch fur Anfanger, D.Macaire, G.Nicolas, Klett Verlag, Munchen 1998;
  2. Lehr und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmitt, Hueber Verlag, Munchen 2000;
  3. Langenscheidts Groszworterbuch- Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin-Munchen, 1993;
  4. Duden: Deutsches Universalworterbuch, Dudenverlag, 1996;
2. semestar
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Izborni predmeti - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan
Termini konzultacija: