Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23824
ECTS: 3.0
Nositelji: Kristina Djaković , v. pred.
Izvođači: Kristina Djaković , v. pred. - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe iz stranog jezika 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje njemačkog jezika i usvajanje vještina u korištenju tog jezika: razvijanje receptivnih sposobnosti (čitanje / slušanje) te razvijanje jezičnih kompetencija (leksičke, gramatičke, semantičke, fonološke, ortografske i ortoepske) na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kao i sociolingvističke i pragmatične kompetencije (diskursne, funkcionalne i kompetencije planiranja).
Nastava kolegija obuhvaća sljedeće aspekte jezika: čitanje, slušanje s razumijevanjem, konverzaciju, pisanje, obrađivanje stručne terminologije, stilistiku, audiovizualne tehnike, film te individualni rad na tekstu. Studenti će raditi na tekstovima koji će biti usredotočeni na kulturu svakodnevnice u zemljama njemačkog govornog područja.
Naglasak je na razvijanju komunikacijske kompetencije na razini A1prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kako bi se studenti mogli snaći u svakodnevnim situacijama u zemljama njemačkog govornog podučja te isto primijeniti u budućem poslovnom okruženju.

1. Gospodarske djelatnosti - informacije, opisi, izražavanje želje, novi leksik
2. Gramatika: pasiv, tvorba riječi, modalni glagoli, glagoli s dativom ,akuzativom, pokazne zamjenice, pridjevska deklinacija, prijelazni, neprijelazni glagoli, prijedlozi
3. Proizvodi- narudžbe, preporuke, telefonski razgovori, zamolbe
4. Gramatika: Zavisne rečenice, veznici, neupravni govor- pitanja, određeni, neodređeni član, genitiv, posvojne zamjenice, prezent glagola s promjenom vokala,
5. Promocija- tvorba riječi, priložne oznake vremena, slobodno vrijeme, mjere i kratice
6. Gramatika: tvorba riječi, komparacija, prijedlozi s dativom, akuzativom, priloška oznaka vremena, prezent, osobne i posvojne zamjenice, preterit
Literatura:
  1. Wirtschaftsdeutsch fur Anfanger, D.Macaire, G.Nicolas, Klett Verlag, Munchen 1998;
  2. Lehr und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmitt, Hueber Verlag, Munchen 2000;
  3. Langenscheidts Groszworterbuch- Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin-Munchen, 1993;
  4. Duden: Deutsches Universalworterbuch, Dudenverlag, 1996.;
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Ekonomija
Izborni predmeti - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Izborni predmeti - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan
Termini konzultacija: