Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kultura, identitet, jezici i baština - interkulturni i interdisciplinarni pristup

Zajednički projekt znanstvenica FET-a i vanjskih suradnika

Opis projekta

Projekt "Kultura, identitet, jezici i baština - interkulturni i interdisciplinarni pristup" bavi se suvremenim modelima istraživanja, valorizacije i interpretacije kulturne i jezične baštine kroz interkulturni i interdisciplinarni pristup, uz naglasak na višejezičnost i inovativne pristupe multidisciplinarnom i multiperspektivnom proučavanju i poučavanju zavičajnih tema. Kroz projekt će se, u svakoj projektnoj godini, obraditi po jedna tema:  tema istraživanja prve godine su suvremeni modeli valorizacije nasljeđa humanizma i reformacije u Istri s naglaskom na obilježavanje 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika i Stjepana Konzula Istranina te elaboraciju interkulturalnih i interdisciplinarnih, sociolingvističkih i metodoloških aspekata proučavanja i valorizacije nasljeđa istarskih humanista i reformatora. U drugoj projektnoj godini planirano je obraditi temu modela interdisciplinarne valorizacije i interpretacije kulturne baštine povijesnih turističkih destinacija, s naglaskom na turističku baštinu Istre, kulturološke, jezične i književne interpretacije te kreiranje inovativnih interpretacijskih sadržaja (izložbe, digitalizacija baštine, radionice, itd.). U trećoj projektnoj godini plan je obraditi temu prekogranične suradnje na valorizaciji zajedničke europske baštine,  s naglaskom na kulturnu i jezičnu baštinu iz perioda Austro-Ugarske monarhije (fortifikacije, austrijske vile; prometna, turistička i urbana infrastruktura itd.), kroz umrežavanje s partnerskim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu (sveučilišta, knjižnice, arhivi, istraživački instituti, muzeji).

Projekt je tematski usmjeren interdisciplinarnom proučavanju i poučavanju o ključnim aspektima zavičajne baštine  koja ima i europsku, odnosno interkulturnu dimenziju.

Znanstveno-istraživački i stručni rad članica i članova projektnog tima tematski pobliže je usmjeren na sljedeća područja:

 • Interkulturno obrazovanje u europskom kontekstu;
 • Suvremeni modeli zaštite, valorizacije i interpretacije zavičajne, nacionalne i europske kulturne i jezične baštine;
 • Europska kulturna povijest – regionalni aspekti;
 • Lokalni, zavičajni, regionalni, nacionalni i europski kulturni i jezični identiteti i baština u kontekstu globalizacije;
 • Višejezičnost kao ključna kulturna kompetencija;
 • Procesi i strategije učenja i ovladavanja drugim i stranim jezikom;
 • Različiti koncepti i metode učenja i poučavanja stranoga jezika struke; 
 • Usvajanje komunikacijskih i interkulturalnih kompetencija u okviru nastave stranih jezika;
 • Nove tehnologije u nastavi stranih jezika (e-učenje i učenje na daljinu);
 • Testiranje, vrednovanje i samovrednovanje studentskih znanja, vještina i sposobnosti.

Izravni doprinosi projekta ogledaju se valorizaciji ključih elemenata regionalne baštine s europskom dimenzijom kroz uključivanje studenata u procese istraživanja i interpretacije zavičajne baštine te usvajanja novih, suvremenih nastavnih strategija i metoda učenja i poučavanja. Na taj način, kroz unapređivanje znanstveno-istraživačkog rada, projektni rad i umrežavanje s partnerskim institucijama te poticanje inovativnosti projekt se uklapa i u europske odgojne i obrazovne, kulturne i znanstvene politike, kao i u regionalne i sveučilišne razvojne dokumente te omogućuje nastavnicima i studentima  uključenima u projekt stjecanje kompetencija bitnih za život i rad u širem europskom životnom i radnom okruženju.

Trajanje projekta

 • Od 17. prosinca 2020. do 17. prosinca 2023.

Projektni tim

 1. Dr. sc. Nataša Urošević, docent, FET "Dr. Mijo Mirković", Interdisciplinarni studij Kultura i turizam  – voditeljica projekta
 2. Marieta Djaković, prof.,  viši predavač, FET "Dr. Mijo Mirković",  Interdisciplinarnu studij Kultura i turizam, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – članica 
 3. Dr. sc. Bruno Dobrić, Sveučilišna knjižnica u Puli – član
 4. Kristina Djaković, prof., viši predavač, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ – članica
 5. Dr. sc. Vito Paoletić, viši predavač, Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula/ Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola - član
 6. Dr. sc. Michael Green, Sveučilište u Lodzu, Poljska – član

Rezultati projekta