Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uloga emocija u strateškom odlučivanju

Naslov znanstvenog projekta na engleskom jeziku 
 
 • The role of emotions in strategic decision making

Opis projekta

Brojna teorijska i empirijska istraživanja ukazuju na važnost strateškog odlučivanja za poduzeće i njegovu okolinu. Zbog važnosti i posljedica strateških odluka, većina se istraživanja usmjerava na optimizaciju, sustavnost i racionalnost pri donošenju takvih odluka. Novija istraživanja uzimaju u obzir i ljudski faktor te osobne čimbenike koji utječu na proces donošenja odluka. Jedan od pristupa odnosi se na iskustveno-intuitivni pristup pri strateškom odlučivanju. U procesu odlučivanja u kojem osoba donosi odluke na temelju iskustva i intuicije, brojni osobni čimbenici mogu utjecati na proces donošenja odluke. Jedan od osobnih čimbenika koji utječe na proces donošenja odluke su emocije. Iako je utjecaj emocija na donošenje odluka temeljito istražen, uloga emocija u strateškom odlučivanju još uvijek predstavlja nepoznanicu. Takav pristup odstupa od racionalnog modela procesa donošenja odluka, pa se očekuje da će i rezultati tog procesa odstupati od optimuma. Kako bi se mogla utvrditi uloga emocija u procesu strateškog donošenja odluka, potrebno je provesti empirijsko istraživanje koje će omogućiti identifikaciju i kvantifikaciju te omogućiti utvrđivanje poveznica emocija s elementima u procesu strateškog donošenja odluka. Rezultati istraživanja omogućit će kreiranje preporuka teorijskog, ali i praktičnog značaja.

Cilj ovog istraživanja je preispitati ulogu emocija u strateškom odlučivanju, i to u području strateškog planiranja i strateškog rješavanja problema. Pritom će se empirijski preispitati, kvantificirati i modelirati poveznice emocija i elemenata događaja i procesa strateškog donošenja odluka.

Očekivani rezultati odnose se na: preporuke upotrebe mjernih instrumenata i metrike emocija u strateškom odlučivanju; identifikaciju i kvantifikaciju uloge emocija u strateškom odlučivanju; utvrđivanje vezanih čimbenika na prisutnost emocija u strateškom odlučivanju; modeliranje procesa strateškog donošenja odluka uz prisutnost emocija; preporuke i smjernice vezane za daljnja teorijska istraživanja te praktične implikacije emocija u strateškom odlučivanju.

Odobrenje projekta 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o prihvaćanju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" od 18. prosinca 2019.

Trajanje projekta

 • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Projektni tim

 1. Prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, voditeljica
 2. Doc. dr. sc. Katarina Kostelić, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica
 3. Izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica
 4. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica 
 5. Doc. dr. sc. Darko Etinger, Fakultet informatike u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član
 6. Jasminka Jelčić, prof. psihologije, Točka promjene d.o.o., Zagreb, članica 
 7. Jasminka Mužinić Sabol, prof. psihologije, Točka promjene d.o.o., Zagreb, članica od 22.12.2021.
 8. Cristina Fleșeriu, Associate Professor, Faculty of Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunjska, članica od 22.12.2021.
 9. Mihaela Cvek, studentica, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica do 31. ožujka 2021.
 10. Marko Bekić, student, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član od 31. ožujka 2021.
 11. Ivan Mrzljak , student, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član od 31. ožujka 2021.
 12.  Maja Đoja, student, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica od 22.12.2021.
 13. Matteo Pavičić, student, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član od 22.12.2021.

Objavljeni radovi

 1. Gonan Božac, Marli; Kostelić, Katarina. 2021. "HR Managers’ Emotions in Strategic Decision-Making Events: Evidence from Croatia" Sustainability 13, no. 2: 845. https://doi.org/10.3390/su13020845
 2. Gonan Božac, Marli; Kostelić, Katarina; Paulišić, Morena; Smith, Charles G. 2021. "Business Ethics Decision-Making: Examining Partial Reflective Awareness" Sustainability 13, no. 5: 2635. https://doi.org/10.3390/su13052635
 3. Gonan Božac, Marli; Smith, Charles G.; Paulišić, Morena. 2021. “The influence of issues on moral judgment: A comparison of college students and business practitioners in the Republic of Croatia” Business and Society Review, 126(3): 283-309. https://doi.org/10.1111/basr.12239
 4. Kostelić, Katarina. 2021. "Game Awareness: A Questionnaire" Games 12, no. 4: 90. https://doi.org/10.3390/g12040090
 5. Rupčić, Nataša; Gonan Božac, Marli; Angeleski, Iva. 2022. "Conflict management in the academic environment: is there room for wonder?"  International Journal of Management in Education, 16 , no. 4: 383, https://doi.org/10.1504/IJMIE.2022.123830
 6. Popović, Damir; Slivar, Iva; Gonan Božac, Marli. 2022. „Accessible Tourism and Formal Planning: Current State of Istria County in Croatia“ Administrative sciences, 12(4): 1-20 https://doi.org/10.3390/admsci12040181
 7. Kostelić, Katarina; Bocanet, Vlas; Fleseriu Cristina. 2022. „The role of affective states within the theory of planned behavior for Romanian and Croatian buyers of organic products“, International Conference on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS2022), September 6-9, 2022, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
 8. Kostelić, Katarina; Paulišić, Morena; Gonan Božac, Marli. 2023. "Modeling Conflicts at Work: The Case of Elementary School Employees in Croatia" Administrative Sciences 13, no. 1: 20. https://doi.org/10.3390/admsci13010020
 9. Gonan Božac, Marli; Kostelić, Katarina. 2022. "Uloga emocija na strateškoj razini odlučivanjaZbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka, 11(1): 151-172 doi:10.31784/zvr.11.1.9
 10. Kostelić, Katarina; Gonan Božac, Marli; Etinger, Darko. 2023. "Exploratory Path Analysis of Life-choice Strategic Decision-making: The Case of Tertiary Education Enrollment" AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 13 (2): 145-154. doi: 10.33543/1302
 11. Smith, Charles G.; Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena. 2023. "Teaching Business Ethics: A Model" Teaching Ethics, 23(1): 113-135. doi: 10.5840/tej202373131
 12. Smith, Charles G.; Gonan Božac, Marli; Paulišić, Morena. 2023. "Moral Judgment: A Comparison of Croatian College Students and Business Professionals" SAM Advanced Management Journal, 88 (3): 23-43.
 13. Gonan Božac, Marli; Kostelić, Katarina; Plavšić, Marlena. 2023. "The role of colleagues in HR managers' emotions elicited by strategic decision-making" International Journal of Work Organisation and Emotion, 14 (4): 374-395
 14. Morena Paulišić, Antea Xemajli. 2023. „Workplace conflicts and role of emotions“, u:  Pornlapas Suwannarat, Sasivimol Meeampol, Bordin Rassameethes, Suparerk Sooksmarn (ur.), Book of Abstract of 92nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, "Business, Economics and Social Development after Pandemics", 23-24 February 2023, Bangkok