Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uloga emocija u strateškom odlučivanju

Naslov znanstvenog projekta na engleskom jeziku 
 
 • The role of emotions in strategic decision making

Opis projekta

Brojna teorijska i empirijska istraživanja ukazuju na važnost strateškog odlučivanja za poduzeće i njegovu okolinu. Zbog važnosti i posljedica strateških odluka, većina se istraživanja usmjerava na optimizaciju, sustavnost i racionalnost pri donošenju takvih odluka. Novija istraživanja uzimaju u obzir i ljudski faktor te osobne čimbenike koji utječu na proces donošenja odluka. Jedan od pristupa odnosi se na iskustveno-intuitivni pristup pri strateškom odlučivanju. U procesu odlučivanja u kojem osoba donosi odluke na temelju iskustva i intuicije, brojni osobni čimbenici mogu utjecati na proces donošenja odluke. Jedan od osobnih čimbenika koji utječe na proces donošenja odluke su emocije. Iako je utjecaj emocija na donošenje odluka temeljito istražen, uloga emocija u strateškom odlučivanju još uvijek predstavlja nepoznanicu. Takav pristup odstupa od racionalnog modela procesa donošenja odluka, pa se očekuje da će i rezultati tog procesa odstupati od optimuma. Kako bi se mogla utvrditi uloga emocija u procesu strateškog donošenja odluka, potrebno je provesti empirijsko istraživanje koje će omogućiti identifikaciju i kvantifikaciju te omogućiti utvrđivanje poveznica emocija s elementima u procesu strateškog donošenja odluka. Rezultati istraživanja omogućit će kreiranje preporuka teorijskog, ali i praktičnog značaja.

Cilj ovog istraživanja je preispitati ulogu emocija u strateškom odlučivanju, i to u području strateškog planiranja i strateškog rješavanja problema. Pritom će se empirijski preispitati, kvantificirati i modelirati poveznice emocija i elemenata događaja i procesa strateškog donošenja odluka.

Očekivani rezultati odnose se na: preporuke upotrebe mjernih instrumenata i metrike emocija u strateškom odlučivanju; identifikaciju i kvantifikaciju uloge emocija u strateškom odlučivanju; utvrđivanje vezanih čimbenika na prisutnost emocija u strateškom odlučivanju; modeliranje procesa strateškog donošenja odluka uz prisutnost emocija; preporuke i smjernice vezane za daljnja teorijska istraživanja te praktične implikacije emocija u strateškom odlučivanju.

Odobrenje projekta 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o prihvaćanju internih znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" od 18. prosinca 2019.

Projektni tim

 1. Prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, voditeljica
 2. Doc. dr. sc. Katarina Kostelić, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica
 3. Izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica
 4. Jasminka Jelčić, prof., Meridijana poslovno savjetovanje, istraživanje i razvoj, Zagreb, članica
 5. Doc. dr. sc. Marlena Plavšić, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica
 6. Doc. dr. sc. Darko Etinger, Fakultet informatike u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član
 7. Mihaela Cvek, studentica, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, članica do 31. ožujka 2021.
 8. Marko Bekić, student, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član od 31. ožujka 2021.
 9. Ivan Mrzljak , student, FET „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, član od 31. ožujka 2021.

Objavljeni radovi

 1. Gonan Božac, Marli; Kostelić, Katarina. 2021. "HR Managers’ Emotions in Strategic Decision-Making Events: Evidence from Croatia" Sustainability 13, no. 2: 845. https://doi.org/10.3390/su13020845
 2. Gonan Božac, Marli; Kostelić, Katarina; Paulišić, Morena; Smith, Charles G. 2021. "Business Ethics Decision-Making: Examining Partial Reflective Awareness" Sustainability 13, no. 5: 2635. https://doi.org/10.3390/su13052635
 3. Gonan Božac, M., Smith, C. G., & Paulišić, M. (2021). The influence of issues on moral judgment: A comparison of college students and business practitioners in the Republic of Croatia. Business and Society Review, 1– 27. https://doi.org/10.1111/basr.12239