Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Radio za mlade u Hrvatskoj

Znanstveno područje: društvene znanosti

Znanstveno polje: informacijske i komunikacijske znanosti

Sažetak

Međunarodni trend razvoja radija u digitalnom medijskom okruženju izravno odgovara na nove radijske potrebe mladih koje se mijenjaju uslijed tehnološkog i društvenog razvoja, a čija su specifična programska obilježja formatiranost i konvergencija. I Hrvatska je od 2014. krenula tim putem pa se počinju emitirati programi komercijalnih radijskih postaja za mlade kao što su ENTER Zagreb, EXTRA FM i ULTRA Split, no do sada taj radijski fenomen nije znanstveno istražen. Ovaj znanstveni projekt doprinijet će istraživanju dviju novih tema u komunikacijskim znanostima u nas. S jedne strane, riječ je o prvom znanstvenom istraživanju komercijalnih formatiranih radijskih postaja za mlade u Hrvatskoj. S druge, prvi put će se istraživati i studentski radio u kontekstu studijskih programa koji nisu dio komunikacijskih znanosti, konkretnije svi važni aspekti i učinci rada na studentskoj radio-emisiji "Malo kulture, malo turizma" u suradnji s lokalnim Radio Maestralom (95,4 FM).

Ključne riječi:

  • kultura i turizam, novinarsko obrazovanje, radio za mlade, specijalizirana emisija, studenti

Voditeljica projekta:

Članica projektnog tima:

  • Anita Šulentić, mag. nov., doktorandica

Trajanje projekta: prosinac 2019. – prosinac 2020.

Vrsta projekta: institucijski znanstveni projekt FITIKS-a