Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Opis projekta

Projekt „Interkulturalni, sociolingvistički i metodološki aspekti učenja i poučavanja stranih jezika struke” (engleskog naziva "Intercultural, Sociolinguistic and Methodological Aspects of Learning and Teaching Professional Foreign Languages") bavi se primijenjenolingvističkim, sociolingvističkim i glotodidaktičkim temama s glavnim fokusom na učenje i poučavanje stranih jezika struke u visokoškolskom obrazovanju. Istraživanja nastala u sklopu projekta usmjerena su prikupljanju novih znanja i širenju spoznaja o procesima i strategijama učenja i ovladavanja stranim jezikom, odnosno stranim jezikom struke i poslovnim stranim jezikom, dok je cilj dobivenih istraživačkih rezultata izravno doprinijeti kvaliteti nastave stranih jezika kroz širenje i implementaciju novih, suvremenih metoda koje se koriste u učionici i izvan nje. Projekt je tematski usmjeren proučavanju vjerovanja i percepcija studenata o učenju stranih jezika, istraživanju procesâ poučavanja i usvajanja jezičnih znanja te receptivnih i produktivnih jezičnih vještina, kao i komunikacijskih i interkulturalnih kompetencija kao bitnih okosnica nastave stranih jezika i europskog obrazovanja.

Izravni doprinosi istraživanja nastalih unutar projekta ogledaju se u činjenici da se posebna pažnja posvećuje uključivanju studenata u procese (su)kreiranja nastavnih planova i programa stranih jezika te usvajanja novih, suvremenih nastavnih strategija i metoda učenja i poučavanja kroz analizu njihovih iskustava, vjerovanja, percepcija i praksi kojima se koriste pri učenju i usvajanju stranih jezika. Također, ovaj će projektni prijedlog istražiti ulogu učenja i poučavanja pojedinih jezičnih registara u stručnome obrazovanju, koje prepoznajemo kao funkcionalno različite u ukupnosti izražajnih sredstava te koje najčešće povezujemo s određenim društvenim praksama ili, uže, s različitim zanimanjima i strukama (primjerice, poslovni engleski jezik (Business English) ili engleski za posebne namjene (English for Specific Purposes) odnosno poslovni njemački jezik i njemački jezik za posebne namjene kao jezični repertoar u funkciji struke), kao i ulogu učenja i poučavanja pojedinih jezičnih inačica i varijeteta u strukovnom obrazovanju (primjerice, standardni engleski jezik (Standard English), engleski kao globalni jezik (Global English), engleski kao lingua franca ili kontaktni jezik neizvornih govornika (English as a Lingua Franca)). Izučavanje uloge i dometa ovakve jezične varijabilnosti u strukovnom obrazovanju, s naglaskom na usvajanje općih jezičnih i komunikacijskih vještina te razvijanje kulturne svijesti, predstavlja iskorak od tradicionalnih modela inzistiranja na jezičnome standardu te se razmatra mogućnost reorganizacije nastavne prakse stranoga jezika u skladu s prijelazom na višejezično, kulturološki neutralno učenje, čime se nastoji odgovoriti izazovima i potrebama obrazovanja 21. stoljeća

Trajanje projekta

 • Od 31. listopada 2019. do 31. listopada 2022.

Projektni tim

 1. Kristina Djaković, viši predavač, Katedra za strane jezike  – voditeljica projekta
 2. Maja Novak Lađarević, predavač, Katedra za strane jezike – članica
 3. Marieta Djaković, viši predavač, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – članica

 Radovi

 1. Kristina Djaković, Marieta Djaković (2020): From the pioneers to Europe: the diachronic didactics of cultural studies in Croatian textbooks and handbooks for the teaching of German as foreign language in high schools. In: Blažević, I.; Tatković, N.; Radetić-Paić, M.; Diković, M.; Gortan-Carlin, I.P.; Lazarić L.; Velan D.: Proceedings of the international Scientific Conference 18th Mate Demarin Days“ New challenges in education“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Pula  ISBN 978-953-8278-44-0, pp.145-168
  https://fooz.unipu.hr/images/50024554/Zbornik%20radova%2018.%20dana%20Mate%20Demarina.pdf
 2. Novak Lađarević, M. (2020): The Perceived Importance of Intercultural Communicative Competence (ICC) in International Tourism Settings. In: Benazić, M.; Blažević Burić, S.; Tijanić, L.; Laporšek, S. & Wolowiec, T. (eds.): Conference Proceedings of the 9th International Scientific Conference “Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019”. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, ISBN 978-953-8278-53-2, pp. 55-80
  https://fet.unipu.hr/images/50033564/Conference_Proceedings_2020.pdf
  https://fet.unipu.hr/tie2019