Opcije pristupačnosti Pristupačnost
U sklopu kolegija Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 , studenti 2. godine diplomskog studija na smjeru Informatički menadžment primijenili su PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical Path method) metodu na primjeru po vlastitom izboru, pod mentorstvom doc. dr. sc. Katarine Kostelić. Studentice Paola Marić, univ. bacc. oec. i Marta Pokorni, univ. bacc. oec. pristupile su odabiru primjera uzevši u obzir ranije stečena znanja na studiju Informatičkog menadžmenta, ali i aktualna zbivanja koja primoravaju poslovne subjekte na uključivanje u procese digitalizacije poslovanja. Njihov primjer rasporeda projekta izrade mrežnih stranica odabran je kao najbolji rad.
Studenti 2. godine smjera „Informatički menadžment“ u sklopu kolegija „Baze podataka“ i „Razvoj poslovnih aplikacija“ izradili su bazu podataka nastavnih planova na FET-u.
U sklopu svog diplomskog rada studentica Ivana Šikljan radit će na marketingu sadržaja (engl. content marketing) odnosno na razvoju strategije stvaranja sadržaja. Društvene mreže danas su sve popularnije te zahtijevaju veliku kreativnost u osmišljavanju i stvaranju sadržaja na profilima. Tako je i Ivana svoj vrlo zanimljiv hobi savršeno uklopila u cijelu ovu priču. U nastavku čitajte o čemu smo popričali s Ivanom, a na kraju pogledajte i zanimljiv video koji je sama Ivana osmislila za vas.
Dragi brucoši, studenti FET-a pripremili su vam virtualni paket dobrodošlice kako bi vam pomogli da se lakše snađete tijekom prvih dana na fakultetu. Paket se sastoji od dva videa i naljepnica za Viber. Saznajte u nastavku sve detalje te preuzmite poveznice.
Za svoj diplomski rad, studentica Lorena Peter istražila je tko su influenceri, koliko oni utječu na odluke o kupnji, koji su najpopularniji influenceri među pripadnicima generacije Y i još mnogo toga. Upravo zbog aktualnosti teme Katedra za marketing popričala je sa Lorenom o njezinim saznanjima.
Danas se u prostoru Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ održao Orijentacijski dan za studente prve godine, a tijekom kojeg su predstavljene službe i uredi koji će im pomoći u snalaženju na Fakultetu te za vrijeme studiranja biti na raspolaganju. Studentima se također obratila i nova Uprava FET-a čiji je mandat započeo s 1. listopadom 2020. godine.