Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U sklopu kolegija Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2, studenti 2. godine diplomskog studija na smjeru Informatički menadžment primijenili su PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical Path method) metodu na primjeru po vlastitom izboru, pod mentorstvom doc. dr. sc. Katarine Kostelić. Studentice Paola Marić, univ. bacc. oec. i Marta Pokorni, univ. bacc. oec. pristupile su odabiru primjera uzevši u obzir ranije stečena znanja na studiju Informatičkog menadžmenta, ali i aktualna zbivanja koja primoravaju poslovne subjekte na uključivanje u procese digitalizacije poslovanja. Njihov primjer rasporeda projekta izrade mrežnih stranica odabran je kao najbolji rad.

U sklopu kolegija Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2, studenti 2. godine diplomskog studija na smjeru Informatički menadžment primijenili su PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/Critical Path method) metodu na primjeru po vlastitom izboru, pod mentorstvom doc. dr. sc. Katarine Kostelić. Za prikaz primjene odabran je primjer projekta izrade mrežnih stranica.

Raspored projekata predstavlja metodu koja omogućuje raspored i koordinaciju poslovnih aktivnosti, na način da čitav projekt bude odrađen na vrijeme. PERT je tehnika koju je u 1950ima razvila američka mornarica za Polaris missile project, a primjenjuje se u planiranju projekata s neizvjesnim vremenima izvršenja aktivnosti. CPM metodu razvili su DuPont i Remington Rand za potrebe industrijskih projekata, a primjenjuje se za planiranje projekata u kojima ne postoji neizvjesnost vremena izvršenja aktivnosti. U novije vrijeme, softverska rješenja kombiniraju najbolje karakteristike oba pristupa, pa se često na njih referira kao PERT/CPM.

Studentice Paola Marić, univ. bacc. oec. i Marta Pokorni, univ. bacc. oec. pristupile su odabiru primjera uzevši u obzir ranije stečena znanja na studiju Informatičkog menadžmenta, ali i aktualna zbivanja koja primoravaju poslovne subjekte na uključivanje u procese digitalizacije poslovanja.

Promatrajući izradu mrežnih stranica kao projekt koji obuhvaća razne poslovne aktivnosti u čijem izvršavanju sudjeluju različiti stručnjaci, stvorena je pretpostavka za primjenu PERT/CPM metode.

Temeljem znanja stečenog tijekom studija te dodatnog istraživanja, studentice su identificirale sljedeći niz aktivnosti pri izradi mrežne stranice: priprema i programiranje za izradu mrežne stranice (A), registracija domene (B), kupovina hostinga (C), izrada prototipa (D), dizajn mrežne stranice (E), brendiranje mrežne stranice (F), izrada mrežne stranice do 10 linkova (G), fotogalerija (H), kontakt obrazac (I), SEO optimizacija (J), promocija mrežne stranice (K). Pritom je osobita pozornost posvećena povezanim aktivnostima, tj. situacijama u kojima nije moguće započeti sljedeću aktivnost prije završetka prethodne. Vrijeme izvršavanja aktivnosti ovisi o stručnjacima, ali i zahtjevima klijenta te potencijalnim otegotnim okolnostima. Zbog toga se trajanje aktivnosti tretira neizvjesno, a studentice su procijenile optimistično, modalno i pesimistično vrijeme izvršenja. Temeljem tih pretpostavki, izračunale su očekivano vrijeme izvršenja i pripadajuću varijancu za svaku od aktivnosti. Osim rasporeda aktivnosti projekta, studentice je zanimalo i koja je vjerojatnost da će mrežna stranica biti završena u roku, ako naručitelj odredi rok od 6 radnih dana (48 sati rada).

Pri upotrebi PERT/CPM metode često se koristi grafički prikaz. Pritom je povezanost aktivnosti naznačena strelicama, a najranije vrijeme početka i završetka (gornji redak), kao i najkasnije vrijeme početka i završetka (donji redak) zapisane su uz svaku od aktivnosti (A, B, …, K).

Temeljem provedene analize studentice zaključuju kako su kritične aktivnosti A, D, E, G, J i K - to jest, kašnjenje u navedenim aktivnostima dovelo bi do kašnjenja čitavog projekta. Zbog toga je potrebno posvetiti pozornost pravovremenom dovršenju aktivnosti pripreme i programiranja za izradu mrežne stranice, izrade prototipa, izrade mrežne stranice s do 10 linkova, SEO optimizacije i promocije mrežne stranice. Ukoliko ne nastupi kašnjenje pri provedbi kritičnih aktivnosti, projekt će završiti u očekivano vrijeme. Ako kašnjenje nastupi pri provedbi jedne ili više preostalih aktivnosti, ono neće narušiti očekivano vrijeme završetka projekta, dok god je kašnjenje pojedine aktivnosti manje od razlike najkasnijeg i najranijeg vremena početka (završetka) promatrane aktivnosti.

Prosječno očekivano vrijeme izvršenja projekta je 45 sati rada uz standardno odstupanje od 2.47 sati rada. Vjerojatnost da će projekt biti izvršen u zadanom roku iznosi 88.75 %, što ujedno znači da vjerojatnost da projekt neće biti izvršen u 48 sati rada iznosi 11.25 %, uz dane pretpostavke. Primijenjena analiza predstavlja osnovu za kreiranje obrasca rasporeda projektnih aktivnosti i njihovo delegiranje.

Pri odabiru primjera i provođenju analize, studenti su objedinili znanja stečena na kolegijima studijskog smjera Informatički menadžment iz područja analize podataka, upotrebe softverskih alata, ali i ekonomska te informatička znanja. Studenti smjera Informatički menadžment specijaliziraju se za poslove kao što su IT menadžer, poslovni analitičar ili projektni menadžer.

Popis obavijesti