Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 23686
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ariana Nefat
izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić
Izvođači: Sara Maga , mag. oec. - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Erik Ružić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za primjenu marketinških znanja u poduzećima kroz faze procesa upravljanja marketingom.

Koncepcijske osnove marketinga - marketing tržišno usmjereno vođenje i upravljanje poduzećem.
Postavke marketinške teorije i njezin povijesni razvoj.
Okolina i marketing, marketinški sustav poduzeća.
Proces strateškog planiranja marketinga, marketinške odluke i koncepcija marketinga.
Ponašanje tržišnih sudionika i kupovne odluke poduzeća.
Informacijske osnove marketinga i osnove istraživanja tržišta i marketinga (MAIS).
Prognoza prodaje, kvantitativne i kvalitativne metode prognoze.
Segmentiranje tržišta - predmet i obuhvat segmenata ,strategije segmentacije, obrade tržišta, optimiranje segmenata, pozicioniranje segmenata.
Instrumenti strateške analize-SWOT, koncept krivulje iskustva, analiza GAP, analiza lanca vrijednosti, koncept rane spoznaje i činitelja uspješnosti, koncept životnog ciklusa tržišta i proizvoda, model pozicioniranja, portfolio, PIMSI .
Planiranje marketinških ciljeva i marketinških strategija, odlučivanje o strategijama , vrednovanje i prilagodba strategija.
Odluke politika proizvoda ,inovacija i eliminacija proizvoda.
Pakiranje, servis i oblikovanje programa asortimana proizvoda, marke proizvoda.
Odluke politike kontrahiranja cijena - pregovaranja o kupoprodajnim uvjetima.
Strategije politike cijena , donašanje odluka o cijenama i politika kondicija.
Odluke distribucijske politike.
Odluke komunikacijske politike, primjena komunikacijskog miksa i budžetiranje miksa.
Integralno planiranje i koordiniranje marketinškog miksa.
Organizacija marketinga, implementacija i kontrola marketinga.
Institucijska i sektorska područja marketinga i osnovne posebnosti marketinga potrošnih dobara.
Literatura:
 1. Kotler, P., Keller, K.L.; Upravljanje marketingom, (1-657, MI-P10); MATE, Zagreb. (2014)
 2. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.; Osnove marketinga, (5-958); MATE, Zagreb. (2015)
 3. Kotler, P. Bliemel, F. W. (2001). Marketing Management, Analysis, Planning and Control. Stutgart.;
Preporučena literatura:
 1. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ.; Osnove marketinga,; Adverta, Zagreb. (2007)
 2. Grbac, B.,; Identitet marketinga,; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Solutio, Rijeka. (2006)
 3. Renko, N.; Marketing malih i srednjih poduzeća,; Ljevak, Zagreb. (2010)
 4. Grbac, B., Meler, M.; Metrika marketinga; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka. (2010)
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan

5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić :

  Utorkom 9,30 - 10,30h

  Izvanredni studenti prema dogovoru

  Lokacija: 38
 • Sara Maga mag. oec.:

  Četvrtkom 12:00  - 13:00. Tijekom online nastave, konzultacije se održavaju putem emaila.

   

  Lokacija: 37
 • izv. prof. dr. sc. Erik Ružić :

  Utorak 12:30 - 13:30 (ili prema dogovoru putem e-pošte). Konzultacije se u dogovorenom terminu održavaju i online putem http://ovh.unipu.hr/b/dar-kkz-x4k

  Lokacija: 37