SARA MAGA:
O djelatniku

Sara Maga, mag. oec.

Zvanje: asistent

Lokacija:
37
Konzultacije:

Petak 12:00  - 13:00

Telefon:
052 377 037
Telefon kućni:
237
Katedra/služba :
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski