Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo

Program cjeloživotnog obrazovanja „Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo“ pridonosi edukaciji budućeg kadra u području gastronomije, a time i dobrobiti lokalne zajednice kroz multiplikativni efekt turizma. Izvrsnost i stručnost temelj je ovog programa koji priprema polaznike da se uspješno nose sa problemima koje donosi današnjica. Prožimanje znanstvenog i stručnog pristupa, te provođenje ove vrste obrazovanja na području sa dugogodišnjom turističkom tradicijom konkurentska je prednost koja ovaj program razlikuje od ostalih na tržištu.

O programu

Sadržajne cjeline dvaju modula

 1. Menadžment i ljudski resursi u ugostiteljstvu
 2. Gastronomija i nutricionizam

pokrivaju specifična znanja koja bi polaznici trebali stječi tijekom četveromjesečnog obrazovanja. Program ima 8 sadržajnih cjelina u prvom modulu i 6 u drugom. Polaznici cjeloživotnog četveromjesečnog obrazovanja rade na projektnim zadacima (projektna nastava sa inovacijama/terenski ili praktični rad) te imaju također i mogućnost četiriju (4) konzultacija sa profesorima/predavačima.

Rad na projektnim zadacima može se odvijati u gospodarskom okruženju (hotel, agroturizam, restoran, institucije u turizmu, uljare, vinski podrumi, mali pogoni proizvodnje i prerade proizvoda teritorija (vino, maslinovo ulje, mlijeko, jogurt, sir, pašta, pršut i suhomesnati proizvodi, marmelade, med, lavandino ulje, proizvodi od tartufa, uporabni predmeti od maslinovog drveta, vinske bačve).

U sklopu predavanja iz pojedinog kolegija organiziraju se i gostujuća predavanja stručnjaka iz gospodarstva, (eno)gastronomije i nutricionizma iz zemlje i inozemstva.

Kome je namijenjen?

Cjeloživotni program „Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo“ namijenjen je korisnicima sa završenim srednjim obrazovanjem, studentima FET-a te korisnicima s radnim iskustvom koji se žele dodatno usavršavati u kontekstu ugostiteljstva i hotelijerstva, (eno)gastronomije i nutricionizma uz poseban naglasak na strateški menedžment, upravljanje promjenama u turizmu, menedžmenta odnosa sa gostima, komunikacijske vještine i na inovacije u ugostiteljstvu i menedžmentu uopće.

Ishodi učenja

Polaznici cjeloživotnog obrazovanja „Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo“ će završetkom programa biti u mogućnosti:

 • Generalne kompetencije:
  • objasniti i interpretirati temeljne pojmove teorije turizma, menedžmenta, gastronomije, nutricionizma i ugostiteljstva
  • razumjeti i implementirati interdisciplinarnost turizma s obzirom na usvojene pojmove
  • identificirati, analizirati problemske zadatke iz okruženja i  osmisliti rješenja
  • prosuditi i primjenjivati osmišljena rješenja u praksi
  • istražiti, identificirati i planirati obrasce poslovanja s obzirom na trenutnu situaciju u okruženju
 • Ishod Modula 1. Menadžment i ljudski resursi u ugostiteljstvu:
  • unaprijediti poslovanje poduzeća i/ili obrta novostečenim znanjem i praksom
  • podići kvalitetu poslovanja
  • podići konkurentnost poduzeća/obrta
  • razraditi poslovni plan
 • Ishod Modula 2. Gastronomija i nutricionizam:
  • implementirati novostečena znanja o suvremenoj (eno)gastronomiji i nutricionizmu u ugostiteljske objekte
  • osuvremeniti menije restorana i konoba
  • sastavljati i prilagoditi menije za alergičare i/ili gluten free potrošače te za one sa zasebnom dijetalnom prehranom

Sadržaj programa i plan nastave

Modul 1. Menadžment i ljudski resursi u ugostiteljstvu:

 1. Strateški menadžment i upravljanje promjenama u turizmu
 2. Ljudski resursi u ugostiteljstvu
 3. Brendiranje i konkurentnost u gastronomskom turizmu
 4. Vođenje restorana i kreativnost u gastronomiji
 5. Menedžment odnosa s gostima
 6. Suvremeni marketing i digitalne tehnologije u ugostiteljstvu
 7. Financiranje i partnerstva u ugostiteljstvu
 8. Posebni programi i animacija u ugostiteljstvu
 9. Suvremeni trendovi razvoja gastronomije

Modul 2. Gastronomija i nutricionizam:

 1. Strateški menadžment i upravljanje promjenama u turizmu
 2. Ljudski resursi u ugostiteljstvu
 3. Sastav i nutritivno -organoleptička svojstva namirnica
 4. Teritorijalne namirnice i (eno)gastronomska kulturna baština – potencijali razvoja teritorija
 5. Nutricionizam i važnost zdrave prehrane
 6. Kvaliteta u ugostiteljstvu – namirnice i poslovni procesi
 7. Istraživanje zadovoljstva gostiju i kvalitete usluge
 8. Enologija i somelijerstvo – proizvodnja, senzorika i sljubljivanje vina s hranom
 9. Oleokultura -uzgoj i prerada maslina te korištenje maslinovog ulja u gastronomiji

Izvođači

Trajanje programa

Program se odvija tijekom 6 - 8 sati tjedno predavanja, uz rad na projektnim zadacima te praktični rad i konzultacije sa profesorima/predavačima.

Ukupno trajanje programa je 4 mjeseca.

Uvjeti upisa

Osnovi uvjeti: Završeno srednjoškolsko obrazovanje (trogodišnje/četverogodišnje).

Poželjno je poznavanje engleskog jezika te predznanje u domeni gastronomije, nutricionizma i ugostiteljstva.

Cijena

Cijena programa iznosi 4.900,00 kn. U cijenu je uključena nastava i nastavni materijal. Naknadu za pohađanje programa moguće je platiti u dva (2) jednaka obroka.

Cijena programa za redovne i izvanredne studente Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ iznosi 3.900,00 kn. U cijenu je uključena nastava i nastavni materijal. Naknadu za pohađanje programa moguće je platiti u četiri (4)  jednaka obroka.

Važne napomene

Svi zainteresirani pozvani su da svoj interes za program uz osnovne podatke dostave putem obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici.

Prijave interesa zainteresiranih kandidata zaprimati će se do daljnjeg. Početak programa predviđen je za listopad 2021. godine.

U slučaju nemogućnosti održavanja nastave u dvorani, kolegiji će se prebaciti na on-line nastavu.

Više informacija o programu „Suvremena gastronomija, nutricionizam i ugostiteljstvo“ možete dobiti na adresi 
fet-cjelozivotni@unipu.hr. odnosno telefonu 052/377-004.