EKONOMIJA:
Ekonomija

Preddiplomski program studija Ekonomije omogućuje stjecanje temeljnih znanja iz područja opće ekonomije, upotpunjenih, kroz izborne predmete, specifičnim područjima drugih studijskih programa.

 

Jeste li čuli za pojmove ekonomske krize, mjera javne politike, nezaposlenosti, siromaštva, održivoga razvoja? Završetkom studijskog programa Ekonomije bit ćete kompetentni analitički promišljati i predložiti specifična rješenja za složene ekonomske probleme današnjice u Hrvatskoj i svijetu, ravnopravno sudjelovati u raspravama s ekonomskim stručnjacima ali i uključiti se u rad različitih nacionalnih/međunarodnih institucija.

Kako postati ekonomskim stručnjakom? Usavršavanjem kroz studijski program Ekonomije koji vodi mladi tim znanstvenika, profesora i asistenata, posvećenih konstantnom unaprjeđenju nastavnog procesa.

Nastavni sadržaj kontinuirano se upotpunjuju najnovijim spoznajama iz ekonomske teorije i analize, a sve to u moderno opremljenim dvoranama. Pritom studenti aktivno surađuju u analizi različitih slučajeva te imaju priliku proširiti svoje spoznaje putem terenske nastave ili međunarodne razmjene na uglednim sveučilištima koja nude komplementarne programe. Značajna je prednost programa Ekonomije rad u manjim grupama gdje nastavnici imaju mogućnost aktivno surađivati sa studentima omogućujući na taj način realizaciju programa osposobljavanja ekonomskih stručnjaka koji će se moći uspješno prilagoditi raznovrsnim potrebama tržišta rada.

Nakon završetka preddiplomskog studija u trajanju od tri godine studenti stječu akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec. te mogu stečena znanja nadograditi nastavkom studiranja na diplomskom studiju izabranog studijskog programa. Diplomski studij Ekonomije mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij Ekonomije, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva a koji se žele usavršiti u složenijoj ekonomskoj analizi i produbiti spoznaje o gospodarskoj stvarnosti. Završetkom diplomskog studija u trajanju od dvije godine studenti stječu akademski naziv magistar ili magistra ekonomije, mag.oec..

Ekonomskim stručnjacima i analitičarima na raspolaganju je lepeza potencijalnih radnih mjesta - od rada u institucijama državne uprave, na institutima, u znanstveno-istraživačkim centrima, na sveučilištima, u velikim poduzećima kao i na radnim mjestima kreiranima inovativnim idejama za samozapošljavanje.

 

«Izgleda da proučavanje ekonomike ne zahtjeva neki poseban dar izvanredne profinjenosti... Ipak, dobri ekonomisti su najrjeđi od svih ptica.... Lagani predmet u kojem se malo njih ističe!»

John Maynard Keynes

 

Popis predmeta


Ispis predmeta
Ekonomija preddiplomski redovan
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska informatika (23679)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30PK+30P )
1 INFO
9.0 Matematika za ekonomiste (23678)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
1 INFO
4.0 Uvod u ekonomiju 1 (172252)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Uvod u ekonomiju 2 (172253)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Radionica / Workshop (30953)
Tomić, D.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
9.0 Statistika (23783)
Rihter Tadić, P.; Kostelić, K.
0,0,0
90
(45A+45P )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (23782)
Radolović, O.
0,0,0
90
(45P+45S )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživačkog rada (37637)
Blažević Burić, S.; Sinković, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II/1 (23820)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Odabrane teme uvoda u ekonomiju (23835)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska sociologija (23685)
Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati ponuđene izborne predmete ukupno od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomija javnog sektora (185694)
Sharma, S.; Krtalić, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Workshop (radionica) (23836)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(60S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Ekonomija preddiplomski izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23791)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23792)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 12 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Obrazovna politika (131428)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonometrija (23793)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Međunarodna tržišta i poslovanje (46384)
Tomić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37644)
0,0,0
15
(15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne kolegije u vrijednosti od 6 ECTS-a ili više
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Institucionalna ekonomija (116411)
Škare, M.; Sinković, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
6.0 Menadžment tržišnih komunikacija (172409)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Računovodstvo banaka (23698)
Barbieri, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Sigurnost informacijskog sustava (23756)
Boljunčić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Uvod u financijsko tržište Europske unije (118624)
Božina Beroš, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska informatika (23679)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30PK+30P )
1 INFO
9.0 Matematika za ekonomiste (23678)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
1 INFO
4.0 Uvod u ekonomiju 1 (172252)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Uvod u ekonomiju 2 (172253)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Radionica / Workshop (30953)
Tomić, D.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
9.0 Statistika (23783)
Rihter Tadić, P.; Kostelić, K.
0,0,0
90
(45A+45P )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (23782)
Radolović, O.
0,0,0
90
(45P+45S )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživačkog rada (37637)
Blažević Burić, S.; Sinković, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II/1 (23820)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Odabrane teme uvoda u ekonomiju (23835)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska sociologija (23685)
Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati ponuđene izborne predmete ukupno od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomija javnog sektora (185694)
Sharma, S.; Krtalić, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Workshop (radionica) (23836)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(60S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Ekonomija preddiplomski izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23791)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23792)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 12 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Obrazovna politika (131428)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonometrija (23793)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Međunarodna tržišta i poslovanje (46384)
Tomić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37644)
0,0,0
15
(15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne kolegije u vrijednosti od 6 ECTS-a ili više
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Institucionalna ekonomija (116411)
Škare, M.; Sinković, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
6.0 Menadžment tržišnih komunikacija (172409)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Računovodstvo banaka (23698)
Barbieri, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Sigurnost informacijskog sustava (23756)
Boljunčić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Uvod u financijsko tržište Europske unije (118624)
Božina Beroš, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
Ekonomija preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska informatika (23679)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30PK+30P )
1 INFO
9.0 Matematika za ekonomiste (23678)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
1 INFO
4.0 Uvod u ekonomiju 1 (172252)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Uvod u ekonomiju 2 (172253)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska informatika (23679)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30PK+30P )
1 INFO
9.0 Matematika za ekonomiste (23678)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
1 INFO
4.0 Uvod u ekonomiju 1 (172252)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Uvod u ekonomiju 2 (172253)
Škare, M.; Sinković, D.; Stjepanović, S.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/1 (23809)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Njemački jezik I/1 (23810)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
6.0 Talijanski jezik I/1 (23811)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Ekonomija preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Radionica / Workshop (30953)
Tomić, D.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
9.0 Statistika (23783)
Rihter Tadić, P.; Kostelić, K.
0,0,0
90
(45A+45P )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (23782)
Radolović, O.
0,0,0
90
(45P+45S )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživačkog rada (37637)
Blažević Burić, S.; Sinković, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II/1 (23820)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Odabrane teme uvoda u ekonomiju (23835)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Radionica / Workshop (30953)
Tomić, D.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
9.0 Statistika (23783)
Rihter Tadić, P.; Kostelić, K.
0,0,0
90
(45A+45P )
2 INFO
6.0 Trgovačko pravo (23782)
Radolović, O.
0,0,0
90
(45P+45S )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodologija istraživačkog rada (37637)
Blažević Burić, S.; Sinković, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II/1 (23820)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
3.0 Odabrane teme uvoda u ekonomiju (23835)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.
0,0,0
30
(30S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
Ekonomija preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska sociologija (23685)
Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati ponuđene izborne predmete ukupno od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska sociologija (23685)
Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
9.0 Makroekonomija (23683)
Belullo, A.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
9.0 Mikroekonomija (23684)
Tomić, D.
0,0,0
90
(45P+45S )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati ponuđene izborne predmete ukupno od 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (23699)
Učkar, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Marketing (23686)
Nefat, A.; Benazić, D.
0,0,0
90
(45A+45P )
3 INFO
6.0 Uvod u poduzetništvo (23727)
Šugar, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
Ekonomija preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomija javnog sektora (185694)
Sharma, S.; Krtalić, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Workshop (radionica) (23836)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(60S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Ekonomija preddiplomski izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomija javnog sektora (185694)
Sharma, S.; Krtalić, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
4 INFO
6.0 Monetarna ekonomija (23689)
Benazić, M.; Božina Beroš, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Workshop (radionica) (23836)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(60S )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Ekonomija preddiplomski izborni 4 semstar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomika turizma (23736)
Bušelić, M.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Njemački jezik II/2 (23824)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4 INFO
6.0 Organizacija (23687)
Križman Pavlović, D.; Paulišić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
6.0 Osobne financije (144727)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Obvezni strani jezik
=> Strani jezik 2 godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik I/2 (23812)
Dujmović, M.; Novak Lađarević, M.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Njemački jezik I/2 (23813)
Djaković, K.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
6.0 Talijanski jezik I/2 (23814)
Lazarić, L.
0,0,0
90
(45SJ+45P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
Ekonomija preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23791)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23792)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 12 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Obrazovna politika (131428)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Gospodarstvo Hrvatske (23791)
Afrić Rakitovac, K.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Međunarodna ekonomija (23792)
Kersan-Škabić, I.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 12 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Marketing proizvoda i inovacija (23718)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Obrazovna politika (131428)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Poslovne financije (23692)
Učkar, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
Ekonomija preddiplomski redovan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonometrija (23793)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Međunarodna tržišta i poslovanje (46384)
Tomić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37644)
0,0,0
15
(15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne kolegije u vrijednosti od 6 ECTS-a ili više
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Institucionalna ekonomija (116411)
Škare, M.; Sinković, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
6.0 Menadžment tržišnih komunikacija (172409)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Računovodstvo banaka (23698)
Barbieri, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Sigurnost informacijskog sustava (23756)
Boljunčić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Uvod u financijsko tržište Europske unije (118624)
Božina Beroš, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
Ekonomija preddiplomski izvanredan
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonometrija (23793)
Belullo, A.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Međunarodna tržišta i poslovanje (46384)
Tomić, D.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Regionalna ekonomika (23794)
Kersan-Škabić, I.; Afrić Rakitovac, K.; Tijanić, L.
0,0,0
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Završni rad (37644)
0,0,0
15
(15S )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne kolegije u vrijednosti od 6 ECTS-a ili više
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I/3 (23815)
Kostić Bobanović, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Institucionalna ekonomija (116411)
Škare, M.; Sinković, D.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
3.0 Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje (144721)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
4.0 Međunarodno poduzetništvo (73709)
Šugar, V.
0,0,0
40
(20P+20S )
6 INFO
6.0 Menadžment tržišnih komunikacija (172409)
Alerić, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
3.0 Njemački jezik I/3 (23816)
Djaković, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Računovodstvo banaka (23698)
Barbieri, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Sigurnost informacijskog sustava (23756)
Boljunčić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
3.0 Uvod u financijsko tržište Europske unije (118624)
Božina Beroš, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj