Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Metodologija istraživačkog rada

Metodologija istraživačkog rada

Metodologija istraživačkog rada


OSNOVNI PODACI

Šifra:

37637

ECTS:

3.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković

Izvođači:

dr. sc. Alen Benazić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Razumjeti osnovne metodološke pojmove, za pripremu i provođenje jednostavnijeg istraživačkog rada (seminarski radovi, završni radovi) te za korištenje jednostavnijih znanstvenih metoda uz uvažavanje etičkih načela.

LITERATURA:

  1. Materijali na portalu za e-učenje (100 str.);
  2. Bedeković, V.; Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada. (10 str.); Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica. (2011)
  3. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K.; Metode istraživanja u obrazovanju. (20 str.); Naklada Slap, Zagreb. (2007)
  4. Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N.; Priručnik za metodologiju istraživačkog rada. Kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje. (30 str.); MEP d.o.o., Zagreb. (2010)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni predmeti - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Izborni predmeti - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan


TERMINI KONZULTACIJA