Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Dean Sinković

Zvanje: izvanredni profesor
Telefon:(052) 377 086, (099) 2339 838
Interni telefon:286
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Katedra za ekonomske teorije

Nastava

dodiplomski

preddiplomski

diplomski