Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zašto odabrati interdisciplinarni studij Kulture i turizma?

Studij Kulture i turizma (KiT) njeguje interkulturalnost i globalnu povezanost u poslovnom svijetu. Tematska je okosnica ovog studija suvremeni čovjek koji svoj odmor oplemenjuje upoznavanjem ljudi, kulture, književnosti, gospodarstva, gastronomije i ostalih oblika identiteta prostora u kojem provodi godišnji odmor.

Do znanja kroz praksu, predanost i suradnju

Dočekat ćemo vas u suradničkom i susretljivom okružju koje nije samo studentsko iskustvo već i životna investicija. Istarska županija oduvijek je mjesto gdje se prožimaju kulture i jezici, a Pula se može pohvaliti bogatom tisućljetnom poviješću. Na raspolaganju su vam razne mogućnosti za stručnu praksu kod naših brojnih partnera, povezivanje sa poslodavcima kroz terensku nastavu i gostujuća predavanja. 

ZAŠTO KULTURA, ZAŠTO TURIZAM 

TRADICIJA: Studij isprepliće turizam i kulturu kao nedjeljiva područja proučavanja. Prepoznavanjem da svaki turist prije svega želi upoznati specifičnu kulturu destinacije, gradimo temelje za bolje razumijevanje turizma kao oblika suvremene mobilnosti, a time i snalaženje na tržištu rada po okončanju studija. Obrazovanje u studijskom programu KiT-a u skladu je sa mjerilima međunarodne akademske kvalitete te je usmjeren na inovativne programe, upornost i težnji k izvrsnosti.

MULTIDISCIPLINARNOST: Studij čini multidisciplinarno obrazovano nastavno osoblje. Riječ je o znanstvenicima iz različitih polja i grana humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, dobitnicima značajnih strukovnih i ostalih nagrada te voditeljima raznih znanstvenih projekata. Nastavno osoblje suvremenim pristupom nastavi i suradničkim učenjem potiče kreativnost i pozitivne društvene odnose. 

MULTIKULTURALNOST: Studij otvara vrata suradnje studentima raznih kultura i zemalja putem međunarodnih projekata poput ERASMUS+, CEEPUS i drugih. Ponosni smo na multikulturnu tradiciju istarskoga poluotoka, posebno grada Pule, koji je oduvijek bio multikulturalni i multietnički grad europskog načina života. Multikulturni pristup osnažuje obrazovanje i doprinosi razvoju kritičkog promišljanja. Tako se postiže sinergija između kvalitete studija i tržišta rada. Svi naši studenti završavaju studijske programe s konkretnim kompetencijama i bogatim studentskim iskustvom, obogaćuju znanjem lokalnu zajednicu i doprinose nastavnom i profesionalnom globalnom iskustvu. 

INTERDISCIPLINARNOST: Studij prepoznaje suvremene spoznaje da uspjeh turizma ponajprije ovisi o uvažavanju kulturološkog konteksta u kojem djeluje i turistička industrija te, s druge strane, potrebu valorizacije lokalne i regionalne baštine iznimne vrijednosti kroz međunarodnu suradnju, istraživanja i projekte. Taj kontekst se može objasniti isključivo ispreplitanjem spoznaja unutar različitih disciplina. Multidisciplinarni tim nastavnika studija Kulture i turizma studente potiče na kritičko promišljanje o izazovima i potencijalima kulturnoga turizma s različitih točka gledišta.

PRIMJERI IZ PRAKSE: Studij naglašava interkulturni menadžment, upravljanje baštinom i inovativne modele interpretacije baštine. Na nastavi primjerima iz prakse obrazlažemo i nastojimo što bolje razumjeti stvarnost koja nas okružuje, a tiče se kulture i turizma ili pak njihova povezivanja. Isto tako, vježbamo prepoznati i implementirati ideju koja će oplemeniti kulturni turizam destinacije te doprinijeti dobrobiti zajednica na čijem prostoru se razvija. Organiziramo seminarsku i projektnu nastava, radionice, terensku nastavu u zemlji i inozemstvu, a dio izvedbenoga plana nastave čini i obvezna praktična nastava u suradnji s poduzećima, javnim ustanovama, umjetničkim organizacijama, organizacijama civilnog društva i ostalima.

VIŠEJEZIČNOST: Studij njeguje i razvija interkulturalne kompetencije te uvažava i objedinjuje različite kulture u globalno umreženom društvu. Kod nas možete steći interkulturne kompetencije učenjem o lokalnoj i europskoj baštini na više stranih jezika. U goste nam redovito dolaze strani predavači, a svojim studentima nudimo suvremeni nastavni proces i sadržaj. Kompetencije se odnose na proučavanje, uvažavanje i prihvaćanje kulturoloških sličnosti i razlika do kojih sve više dolazi zahvaljujući internetu i digitalno približenim svjetovima u svim stručnim i znanstvenim sferama. 

Studiraj Kulturu i turizam i proFETiraj!