Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Turistički vodič

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na temelju Odluke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH (sada Ministarstva turizma RH) organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za  područje Istarske županije.

Seminar se organizira i izvodi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07) i  Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je državljanin EU,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu
 • da poznaje najmanje jedan strani jezik.

Nastavni plan i ispitni program sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Opći dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske;
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske;
 3. Operativno-tehnički poslovi
 4. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje;
 5. Osnove turističkog zakonodavstva;
 6. Hrvatska povijest;
 7. Turistički zemljopis Hrvatske;
 8. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske;
 9. Kultura govorenja i pisanja.

Posebni dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju koja se odnosi na Istarsku županiju iz sljedećih područja:

 1. Povijesni razvitak;
 2. Urbanistički razvitak;
 3. Gospodarski razvitak;
 4. Topografska orijentacija;
 5. Razvitak športa;
 6. Glazbeni razvitak i kazališni život;
 7. Književnici;
 8. Nakladnička djelatnost, radio-televizija, film;
 9. Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije;
 10. Muzejske ustanove;
 11. Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština);
 12. Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode);
 13. Turistička ponuda;
 14. Manifestacije.

 

Seminar traje tri i pol tjedna, ukupno 110 nastavnih sati. Prva dva tjedna održava se nastava iz općeg dijela seminara, a treći tjedan nastava iz posebnog dijela seminara. Nastava se održava u poslijepodnevnim satima u zgradi Fakulteta (Preradovićeva 1/1).

Osim teorijskog dijela nastave, Fakultet organizira i stručno vođenje za polaznike seminara na četirima lokacijama: grad Pula, zapadna obala Istarske županije, istočna obala Istarske županije te ruralna Istra. Uvjet pristupanja konačnom ispitu je sudjelovanje na najmanje dva stručna vođenja.

Ispiti se održavaju najranije 15 dana nakon završene nastave.

Cijena seminara i ispita za turističke vodiče zajedno s PDV-om iznosi 5.200,00  kuna.
Cijena uključuje provjeru znanja iz prvog jezika.
Za provjeru znanja iz drugog i svakog daljnjeg jezika doplata iznosi 300,00 kn po jeziku (PDV uključen).
U prijavi za seminar za turističke vodiče potrebno je navesti iz kojeg stranog, odnosno kojih stranih jezika kandidat želi polagati ispit. Kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu nisu obvezni polagati ispit iz jezika za koji su stekli to zvanje.

Dodatne informacije su dostupne putem e-maila:

Raspored nastave i ispita