Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Seminar za turističke vodiče za područje Istarske županije

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na temelju Odluke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH (sada Ministarstva turizma i sporta RH) organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Istarske županije.

Seminar se organizira i izvodi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) NN 120/08)

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je državljanin EU,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu
 • da poznaje najmanje jedan strani jezik.

Nastavni plan i ispitni program sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Opći dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske;
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske;
 3. Operativno-tehnički poslovi
 4. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje;
 5. Osnove turističkog zakonodavstva;
 6. Hrvatska povijest;
 7. Turistički zemljopis Hrvatske;
 8. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske;
 9. Kultura govorenja i pisanja.

Posebni dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju koja se odnosi na Istarsku županiju iz sljedećih područja:

 1. Povijesni razvitak;
 2. Urbanistički razvitak;
 3. Gospodarski razvitak;
 4. Topografska orijentacija;
 5. Razvitak športa;
 6. Glazbeni razvitak i kazališni život;
 7. Književnici;
 8. Nakladnička djelatnost, radio-televizija, film;
 9. Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije;
 10. Muzejske ustanove;
 11. Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština);
 12. Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode);
 13. Turistička ponuda;
 14. Manifestacije.

Seminar traje tri i pol tjedna, ukupno 110 nastavnih sati. Prva dva tjedna održava se online nastava iz općeg dijela seminara, a treći tjedan online nastava iz posebnog dijela seminara. Nastava se održava online u poslijepodnevnim satima. Osim teorijskog dijela nastave, Fakultet organizira i stručno vođenje za polaznike seminara na četirima lokacijama: grad Pula, zapadna obala Istarske županije, istočna obala Istarske županije te ruralna Istra. Uvjet pristupanja konačnom ispitu je sudjelovanje na najmanje dva stručna vođenja.

Ispiti se održavaju online najranije 15 dana nakon završene nastave.

Dodatne informacije su dostupne putem e-maila: ured-co@unipu.hr

 • Natječaj za upis na Seminar za turističke vodiče za područje Istarske županije (rok prijave do 14. ožujka 2024.)

Raspored nastave i ispita