Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Seminar za turističke vodiče za područje Istarske županije

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na temelju Odluke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH (sada Ministarstva turizma i sporta RH) organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje Istarske županije.

Seminar se organizira i izvodi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) NN 120/08)

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je državljanin EU,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu
 • da poznaje najmanje jedan strani jezik.

Nastavni plan i ispitni program sastoji se od općeg i posebnog dijela.
Opći dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske;
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske;
 3. Operativno-tehnički poslovi
 4. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje;
 5. Osnove turističkog zakonodavstva;
 6. Hrvatska povijest;
 7. Turistički zemljopis Hrvatske;
 8. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske;
 9. Kultura govorenja i pisanja.

Posebni dio nastave i stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju koja se odnosi na Istarsku županiju iz sljedećih područja:

 1. Povijesni razvitak;
 2. Urbanistički razvitak;
 3. Gospodarski razvitak;
 4. Topografska orijentacija;
 5. Razvitak športa;
 6. Glazbeni razvitak i kazališni život;
 7. Književnici;
 8. Nakladnička djelatnost, radio-televizija, film;
 9. Umjetničke, kulturne i znanstvene institucije;
 10. Muzejske ustanove;
 11. Kulturno-povijesni spomenici (kulturna baština);
 12. Prirodna baština (osobito zaštićeni dijelovi prirode);
 13. Turistička ponuda;
 14. Manifestacije.

Seminar traje tri i pol tjedna, ukupno 110 nastavnih sati. Prva dva tjedna održava se online nastava iz općeg dijela seminara, a treći tjedan online nastava iz posebnog dijela seminara. Nastava se održava online u poslijepodnevnim satima. Osim teorijskog dijela nastave, Fakultet organizira i stručno vođenje za polaznike seminara na četirima lokacijama: grad Pula, zapadna obala Istarske županije, istočna obala Istarske županije te ruralna Istra. Uvjet pristupanja konačnom ispitu je sudjelovanje na najmanje dva stručna vođenja.

Ispiti se održavaju online ( osim završnog ispita) najranije 15 dana nakon završene nastave.

Dodatne informacije su dostupne putem e-maila: ured-co@unipu.hr

 • Natječaj za upis na Seminar za turističke vodiče za područje Istarske županije (rok prijave 14. travnja 2023.)

Raspored nastave i ispita