Treneri

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012) stručne osobe koje izvode programe redovitog usavršavanja iz područja javne nabave jesu:

  1. treneri u području javne nabave, ili
  2. osobe koje imaju najmanje dvije godine iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, ili
  3. osobe koje posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave i najmanje godinu dana iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.


Stručne osobe koje sudjeluju u izvođenju programa redovitog usavršavanja iz javne nabave:

  1. Daniela Banković
  2. Dario Mezulić
  3. Katarina Depope Radman
  4. Kristina Petrović
  5. Mirjana Čusek – Slunjski
  6. Zvonimir Jukić
  7. Biljana Lerman