Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Priprema i provedba EU projekata

Republika Hrvatska na početku je novog financijskog razdoblja 2021.-2027., i na raspolaganju ima dosad rekordnu financijsku omotnicu vrijednu više od 24 milijarde eura iz EU fondova, kroz Nacionalni plan oporavka i Višegodišnji financijski okvir. To je dvostruko više od iznosa u prethodnom razdoblju. Sve analize uvijek naglašavaju da su osnovni preduvjet efikasne apsorpcije raspoloživih sredstava postojanje odgovarajućih kapaciteta – prvenstveno stručnih osoba uključenih u procese pripreme i provedbe projekata. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" odlučio se aktivno uključiti u proces podrške svim dionicima u procesu uspješnog korištenja raspoložive financijske omotnice u narednom razdoblju na način da omogući polaznicima usvajanje stručnih i praktičnih znanja o pripremi i provedbi EU projekata od stručnjaka koji imaju višegodišnje praktično iskustvo u uspješnoj pripremi i provedbi EU projekata. Time se osigurava stjecanje konkretnog i odmah primjenjivog znanja, učenje na primjerima iz prakse i kroz konkretan rad na aktualnim prijavnim i provedbenim obrascima.

O programu

Program je namijenjen svim zainteresiranim osobama koje se žele educirati u području pripreme i provedbe EU projekata te time steći nova znanja i praktične vještine iz područja financiranja projekata iz EU fondova, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora. Cilj je na praktičnim primjerima i aktualnim natječajima osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu i učinkovitu provedbu razvojnih projekata.

Ishodi učenja

Po završetku programa polaznici će:

 • znati pratiti i prepoznati odgovarajuće natječaje te provesti pripremu i evaluaciju projektne prijave, analizu natječajne dokumentacije i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i troškova izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira),
 • formulirati projektne ciljeve i rezultate i definirati aktivnosti u skladu s provedenim analizama, te izraditi nacrt logičke matrice i Gantogram aktivnosti,
 • odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, održivi razvoj i zaštita okoliša, suradnja s civilnim sektorom i sl.,
 • identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tijek projekta,
 • pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti je ugovornom tijelu, te provesti postupak čišćenja proračuna,
 • primijeniti vještine i sposobnosti za upravljanje projektima,
 • provesti projekt u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, te izraditi Izvješće o napretku i nacrt Zahtjeva za nadoknadu sredstava,
 • pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave za neobveznike javne nabave (NOJN) u skladu s propisanim pravilima.

Sadržaj programa i plan nastave

 • EU fondovi – mogućnosti RH, izvori informacija, institucije sustava
 • Upute za prijavitelje, identifikacija prihvatljivosti i odabir poziva
 • Izrada projektnog prijedloga
 • Metodologija ocjenjivanja projektnih prijedloga, postupak dodjele
 • Upravljanje provedbom projekta

Izvođači

Predavači uključuju stručnjake i konzultante iz područja fondova EU, renomirane gostujuće predavače iz inozemstva i Hrvatske iz tijela državne uprave, javnih agencija, gospodarstva i financijskih institucija, te iz organizacija civilnog društva. Svi predavači imaju višegodišnje iskustvo rada u pripremi i provedbi EU projekata financiranih iz EU fondova, a kako bi polaznicima programa prenijeli konkretna znanja te omogućili usvajanje praktičnih vještina iz ovog područja.

Trajanje

Tijekom četveromjesečne edukacije (160 sati), polaznici će se steći uvid u cjelokupni postupak  pripreme i provedbe projekata te na praktičnim primjerima i aktualnim natječajima pripremati  svu potrebnu dokumentaciju za učinkovitu provedbu razvojnih projekata.

Nastava će se odvijati petkom u poslijepodnevnim satima te subotom ujutro.

Uvjeti upisa

Uvjet za pohađanje programa jest završena minimalno četverogodišnja srednja škola, a poželjno je i poznavanje engleskog jezika.

Cijena

Cijena programa iznosi 8.ooo,oo kn (plativo u obrocima), a za studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iznosi 6.400,00 kn (plativo u obrocima).

Važne napomene

Svi zainteresirani pozvani su da svoj interes za program uz osnovne podatke dostave putem obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici.

Prijave interesa zainteresiranih kandidata zaprimati će se do daljnjeg. Početak programa predviđen je za jesen 2021. godine, a oblik održavanja programa, formiranje grupa i termina uskladiti će se ovisno o epidemiološkim uvjetima.

Više informacija o programu "Priprema i provedba EU projekata" možete dobiti na adresi fet-cjelozivotni@unipu.hr. odnosno telefonu 052/377-004.