Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Vanja Bevanda

vanja.bevanda@unipu.hr   40   +38552377061

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar

danijela.rabar@unipu.hr   Preradovićeva 1 (2. kat, kabinet 46)   +385 52 377 046

Docent

doc. dr. sc. Katarina Kostelić

katarina.kostelic@unipu.hr   kabinet 47 (poslovna zgrada FET-a)   385 52 377 047

Poslijedoktorand - predavač

dr. sc. Goran Matošević

goran.matosevic@unipu.hr   kabinet 14   052 377 069

Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Katedra za matematiku, statistiku i informatiku

O katedri:

Katedra za matematiku, statistiku i informatiku objedinjava stručni kadar iz područja matematike, statistike i informatike, koji polaznicima preddiplomskih i diplomskih studija Ekonomije i Poslovne ekonomije, a osobito smjeru Poslovne informatike ( kao i novom studiju Informatike Sveučilišta Jurja Dobrile) osigurava kvalitetno polazište za izučavanje disciplina matematike, statistike i informatike.

Voditeljica katedre:

izv. prof. dr. sc. Vanja Bevanda

Kontakt:

Preradovićeva 1/1
Kabinet br. 40
Tel: 377 061
E.mail: vbevanda@efpu.hr


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj