DANIJELA RABAR:
O djelatniku

doc. dr. sc. Danijela Rabar

Zvanje: docent

Lokacija:
Preradovićeva 1 (2. kat, kabinet 46)
Konzultacije:

srijedom od 11:15 do 12:15

Telefon:
+385 52 377 046
Katedra/služba :
Katedra za matematiku, statistiku i informatiku

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Analiza regionalne efikasnosti u Hrvatskoj korištenjem fiskalnih pokazatelja – neparametarski pristup

Rabar, Danijela ; Grbin, Andrej
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Measuring the macroeconomic performance of the Croatian economy: An empirical efficiency analysis approach

Rabar, Danijela ; Cvek Dajana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Interdisciplinary Management Research XV

Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus: A Nonparametric Evidence for Developing, Graduated Developing and Developed European Union Countries

Rabar, Danijela
Poglavlja u knjigama, 2018.

An Empirical Analysis of Airport Efficiency : The Croatian Case

Rabar, Danijela ; Zenzerović, Robert ; Šajrih, Josip
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Poticanje aktivne uloge darovitih učenika u poučavanju matematike za prvašiće

Rabar, Danijela ; Manzin, Bojana ; Kalebić, Maja
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
10. stručno-metodički skup Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi

An overview of data envelopment analysis application in studies on the socio-economic performance of OECD countries

Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Measuring Sources of Economic Growth in OECD Countries

Škare, Marinko ; Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Measuring Economic Growth Using Data Envelopment Analysis

Škare, Marinko ; Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Setting key performance targets for Croatian shipyards

Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Regional efficiency assessment using DEA window analysis

Škare, Marinko ; Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Decomposing regional efficiency: The case of Croatian counties

Rabar, Danijela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
The 6th International Conference „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options“

Assessment of regional efficiency in Croatia

Rabar, Danijela
Autorske knjige, 2013.

Evaluation of Croatia's regional hospital efficiency: An application of data envelopment analysis

Rabar, Danijela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Interdisciplinary Management Research IX

Assessment of regional efficiency in Croatia using data envelopment analysis

Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Assessment of the efficiency of Croatia compared to other European countries using data envelopment analysis with application of window analysis

Škuflić, Lorena ; Rabar, Danijela ; Škrinjarić Bruno
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Mjerenje regionalne efikasnosti u Hrvatskoj primjenom analize omeđivanja podataka

Rabar, Danijela
Doktorske disertacije, 2012.

Ocjenjivanje efikasnosti hrvatskih županija u turizmu primjenom analize omeđivanja podataka

Rabar, Danijela ; Blažević, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Ocjenjivanje efikasnosti poslovanja hrvatskih bolnica metodom analize omeđivanja podataka

Rabar, Danijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Assessment of the efficiency of Croatian counties using data envelopment analysis

Škuflić, Lorena ; Rabar, Danijela ; Šokčević, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Ispitivanje efikasnosti bolnica primjenom analize omeđivanja podataka

Rabar, Danijela
Magistarski radovi, 2009.

Profesionalni interesi i članstva

članica Hrvatskog matematičkog društva

članica Matematičkog društva "Istra"

članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja

Izabrani projekti

* Modelling Economic Growth - Advanced Sequencing and Forecasting Algorithm (MEGASFORA)

* Model mjerenja efikasnosti javno zdravstvenih usluga (MEPHS)

Hobiji i osobni interesi

članica Hrvatske Mense