MOIRA KOSTIĆ BOBANOVIĆ:
O djelatniku

prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: Voditeljica Katedre za strane jezike; Predsjednica Sveučilišnoga Savjeta

Lokacija:
kabinet 34
Konzultacije:

Srijedom, 8:00-9:30 sati

Telefon:
052/377-034

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski