Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije E4

Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije projekt je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unaprjeđenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na ESG standardima i HKO-u, a obuhvatiti će jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, rad centara za razvoj karijera, gospodarskih savjeta, informiranja javnosti te svekolikog unaprjeđenja sustava kvalitete (stvaranje institucionalnih i financijskih okvira održivosti).

Početak provedbe projekta: 22.3.2019.

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Partneri na projektu:

  • Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet (vodeći partner)
  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
  • Sveučilište u Zadru
  • Sveučilište u Dubrovniku
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Ukupan budžet projekta: 3.994.067,99 HRK

Kontakt:

Detaljnije o projektu: