Trajanje studija: 2 semestra

ECTS bodovi koji se stječu završetkom studija: 60

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: 

 1. sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja (univ.spec.oec.)
 2. sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica ljudskih resursa i društva znanja (univ.spec.oec.)
 3. sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica marketinga usluga (univ. spec. oec.)   

Broj mjesta za upis: 30 po studiju.

Uvjeti upisa na poslijediplomske specijalističke studije 

1. Prethodno obrazovanje

 • završen sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije i ostvaren odgovarajući broj ECTS-a (ukupno 300 ECTS) ili 
 • završen sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije (upisani po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006.) ili 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij izvan polja ekonomije uz obavezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • završen stručni diplomski studij u polju ekonomije ili izvan polja ekonomije i ostvaren odgovarajući broj ECTS-a  (ukupno 300 ECTS) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita.

2. Poznavanje engleskog jezika.

3. Prosjek ocjena od najmanje 3,5 ostvaren tijekom prethodnog obrazovanja. Pristupnici koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3,5 trebaju priložiti dvije preporuke nastavnika.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija.

Cijena studija, prijave i upis

Cijena studija iznosi: 20.000,00 kn (moguća je obročna otplata)

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno (radnim danom od 8-15 sati) na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ (Kabinet 13)
Preradovićeva 1/1
52100 Pula

Uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij (navesti naziv studija)

Natječaj je otvoren do:

 • 31. prosinca 2019. godine

Za više informacija o programima te sadržaju prijave, provjerite na: 

...ili budite slobodni kontaktirati nas putem e-pošte:

...ili na broj telefona; 052/377-004.

Prijava mora sadržavati

 1. Popunjeni obrazac prijave
 2. Ovjerenu presliku diplome prethodno završenog studija
 3. Ovjereni prijepis i prosjek ocjena prethodno završenog studija
 4. Izjavu o poznavanju jezika
 5. Preslik domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
 6. Dvije preporuke nastavnika u slučaju nižeg prosjeka od 3.5 na prethodno završenom studiju
 7. Životopis
 8. Pristupnik koji dodiplomski sveučilišni ili diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.