Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/2012) te pojedinačnim odobrenjima Ministarstva gospodarstva, Uprave za javnu nabavu, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, organizira

REDOVITO USAVRŠAVANJE IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

pod nazivom:

UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM

PONEDJELJAK, 09.03.2015.

u trajanju od 8 nastavnih sati

9:00 – 16.15

 

Raspored predavanja

9:00 – 10:30

 (90 min / 2 školska sata)

Zakonodavni okvir i praksa u EU

- pragovi "bagatelne" nabave u Republici Hrvatskoj i u
drugim državama članicama EU,
- odredbe Zakona o javnoj nabi koje se odnose na
"bagatelnu"nabave,
- predavanje, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

  (90 min / 2 školska sata)

- Upravljanje procesom javne nabave
- Interni akt naručitelja kojim se uređuju pitanja
 “bagatelne” nabave,
- predavanje, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

Stanka za ručak

13:00 – 14:30

  (90 min / 2 školska sata)

Procedure ugovaranja "bagatelne" nabave
- sklapanje ugovora temeljem javnog prikupljanja ponuda,
- sklapanje ugovora temeljem prikupljanje ponuda, neposredno od gospodarskih subjekata,
- predavanje, pitanja i odgovori

 

14:30 – 14:45

Stanka

14:45 – 16:15

  (90 min / 2 školska sata)

- sukob interesa u "bagatelnoj" nabavi,
- vođenje evidencije ugovora o "bagatelnoj" nabavi,
- objavljivanje "bagatelne" nabave,
- primjeri dokumentacije za ugovaranje,
- predavanje, prikaz na praktičnim primjerima

 

Mjesto održavanja

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo  Mirković» u Puli, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula, dvorana 303

Osnovne informacije

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12) program usavršavanja odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave.

Evidencijski broj odobrenog programa:

2015-0011

Program usavršavanja provodi se u obliku jednodnevnog (8 nastavnih sati) programa.

Program usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave i kojima će po završetku radionice Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u Puli, kao nositelj programa (evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 13) izdati potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Na radionicu se također pozivaju i svi zainteresirani za problematiku javne nabave.

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.

Prijava

ROK ZA PRIJAVU: 02.03.2015.

Prijavnica - PDF

Molimo Vas da popunjenu prijavnicu dostavite na jedan od načina:

  • elektroničkim putem na sagaber(pri)unipu.hr
  • na fax: 052/377-013
  • poštom na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo  Mirković» u Puli, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula, za Šanel Gaberšček Despić.

Naknada za pohađanje programa

Cijena jednodnevnog programa iynosi 800,00 kn + PDV, te uključuje nastavne materijale, osvježenje i ručak. Po zaprimljenoj prijavi, dostavljamo obrazac uplate.

U slučaju nedostatnog broja prijavljenih polaznika organizator zadržava pravo otkazivanja ili odgode radionice.

 

Programe izvode certificirani treneri.