OLIVER RADOLOVIĆ:
O djelatniku

doc. dr. sc. Oliver Radolović

Zvanje: docent

Lokacija:
54
Konzultacije:

Srijeda, 13.30 sati, kabinet 54.

Katedra/služba :
Katedra za organizaciju, poduzetništvo i pravo

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski