Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Maja Novak Lađarević, pred.

Zvanje: predavač

Lokacija:
Kabinet 33
Konzultacije:

Srijedom 10.30 - 11.30 sati

 

Telefon:
052 377 033
Katedra/služba:
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski