Voditelji poslovnica

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na temelju odluke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH (sada Ministarstva turizma RH) organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica.

Seminar se organizira i izvodi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08).

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da je državljanin EU,
  • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
  • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan.

 

Nastava i ispit za voditelja poslovnice sadrži sljedeće predmete:

  1. Politički sustav Republike Hrvatske,
  2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske,
  3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje,
  4. Osnove turističkog zakonodavstva,
  5. Putničke agencije
  6. Vježbe

Cijena seminara i ispita za voditelje poslovnica zajedno sa PDV-om iznosi 4.200,00 kuna.

Dodatne informacije na tel. 052/377-068 ili putem maila:  sagaber(pri)unipu.hr