POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI:
Poslovni informacijski sustavi
Poslovni informacijski sustavi
Šifra: 23754
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Darko Etinger
Izvođači: Romeo Šajina , mag. inf. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje uloge informatičke tehnologije u upravljanju poslovnim organizacijama radi povećanja njihove efikasnosti i konkurentnosti na tržištu.
Literatura:
 1. Ž. Panian, K. Ćurko:; poslovni informacijski sustavi, , . str. 1-206.; Element, Zagreb (2010)
 2. V. Cerić, M. Varga:; informacijska tehnologija u poslovanju, , .; Element, Zagreb (2004)
Preporučena literatura:
 1. V. Bosilj Vukšić, M. Pejić Bach:.; poslovna informatika,; Element, zagreb, (2012)
 2. Ž. Panian:; poslovna informatika; Potecon d.o.o. Zagreb (2001)
 3. E. Turban i dr.:; Information technology for Management;
 4. V. Cerić, M. Varga:; informacijska tehnologija u poslovanju, , .; Element, Zagreb (2004)
 5. G. Sinković materijali sa predavanja (ppt prezentacije);
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Darko Etinger :
  • prema dogovoru putem e-maila
  • utorak 10:15-11:15, kab 17, Preradovićeva 1
  Lokacija: 17 (Preradovićeva 1), 10 (Rovinjska 14)