Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Šifra: 172409
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Erik Ružić
Izvođači: Irina Basara , mag. oec. - Predavanja

Irina Basara , mag. oec. - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Erik Ružić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
6. semestar
Izborni kolegij 3 VI. sem - Redovni studij - Ekonomija
Izborni kolegij 3 VI. sem - Izvanredni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Termini konzultacija: