Šifra: 95255
ECTS: 7.5
Nositelji: doc. dr. sc. Darko Etinger
Izvođači: Robert Šajina , mag. inf. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnim idejama modeliranja i simulacije kompleksnih sustava, kroz prikaz osnovnih principa modeliranja primjenom računala te najznačajnijih tehnika simulacijskog modeliranja:
sistemske dinamike, simulacije diskretnih događaja i modeliranja na razini agenata
Literatura:
  1. Čerić, V.; Simulacijsko modeliranje.; Zagreb: Školska knjiga (1993)
  2. Sterman J.D.; Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World.; New York: Irwin McGraw-Hill. (2000)
  3. Materijali objavljeni na Moodle sustavu za e-učenje;
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Darko Etinger :
    • prema dogovoru putem e-maila
    • utorak 10:15-11:15, kab 17, Preradovićeva 1
    Lokacija: 17 (Preradovićeva 1), 10 (Rovinjska 14)