INFORMACIJSKI MANAGEMENT:
Informacijski management
e-Learning

 


Informacijski management
Šifra: 23765
ECTS: 7.5
Nositelji: doc. dr. sc. Darko Etinger
Izvođači: Romeo Šajina , mag. inf. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Savladati prikaz tehnika djelotvornog i učinkovitog upravljanja informacijskom komunikacijskom tehnologijom (IKT) i razumjeti domete i mogućnosti informatike u sustavu upravljanja poslovnom organizacijom
Literatura:
 1. E. Turban i dr.; Information technology for management;
 2. V. Cerić, M. Varga; informacijska tehnologija u poslovanju,; Element, Zagreb (2004)
 3. Info - Tech group: strategic IT planning and Governance - pdf materijali na e - učenju; ;
 4. V. Srića - M. Spremić; Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha; Sinergija, Zagreb (2000)
 5. V. Cerić, M. Varga:; informacijska tehnologija u poslovanju; Element, Zagreb (2004)
 6. S. Hamilton; Maximizing Your ERP System; McGraw - Hill (2003)
 7. 4. G. Sinković, materijali s predavanja (ppt prezentacije);
3. semestar
Izborni kolegij 3 III. sem - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Izborni kolegij 3 III. sem - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Izborni kolegij 3 III. sem - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Izborni kolegij 3 III. sem - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Darko Etinger :
  • prema dogovoru putem e-maila
  • utorak 10:15-11:15, kab 17, Preradovićeva 1
  Lokacija: 17 (Preradovićeva 1), 10 (Rovinjska 14)