Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu u smislu članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016):

  • ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Flaciusova 1, Pula, OIB:77553867416

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).


Repozitorij