Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Služba za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje

Služba organizira i nadzire rad Ureda u svom sastavu uz primjenu načela i standarda prijediplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja, sudjeluje u izvršavanju strategije i plana upisa, jasnom, transparentnom analizom uspješnosti studiranja i nastavnih procesa na Sveučilištu u suradnji s rektorom, nadležnim prorektorom i čelnicima sastavnica.

U Službi se obavljaju pravno-administrativni poslovi vezani za nastavnu djelatnost, ustroj i izvedba prijediplomskih i diplomskih te stručnih studija, provodi se upise studenata na prijediplomsku i diplomsku razinu studija, radi na mreži korisnika ISVU-a, organiziraju se promocije studenata, osiguravaju i daju potporu nastavnicima, studentima i studentima s invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava, rješavaju akademska pitanja, akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija i razdoblja studija, postupci neformalnog obrazovanja i informalnog učenja pruža pomoć tijelima Senata (Odbori i Povjerenstva), skrbe o provedbi načela ravnopravnosti, zabrani diskriminacije na Sveučilištu te prate i primjenjuje zakonsku regulativu iz područja svoga rada, skrbe o razvitku i unapređenju sporta i kulture za studente. 


Obavijesti Službe