Natječaji
Obavijest o zaprimljenim i odobrenim...
Ured za partnerstvo i projekte u sklopu Erasmus+ Natječaja za studente u svrhu obavljanja stručne prakse zaprimio je jednu prijavu u periodu od 15. srpnja 2020. do 27. listopada 2020. Prijava kandidatkinje Renate Raguž udovoljava kvalitativnim i formalnim uvjetima Natječaja te se odobrava na temelju raspoloživih financijskih sredstava iz projekta. Natječaj je otvoren do popunjena mjesta, a zbog pandemije COVID-19 projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 je produljen. 
ERASMUS+ natječaj za mobilnost...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao dio Konzorcija "Hrvatska Sveučilišta za EU projekte" u suradnji sa Udrugom Informo iz Vodnjana raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse. Natječaj je otvoren od 1. listopada 2020. godine do iskorištenja sredstava. Realizaciju mobilnosti je moguće ostvariti između 1. veljače 2021. godine do 31. svibnja 2022. godine.  
Sveučilište dana 1. listopada 2020. raspisuje Drugi natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak koji podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Za vrijeme mobilnosti, student je obavezan upisati minimalno 25 ECTS bodova po semestru, kako je definirano Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta.  
Ured za partnerstvo i projekte u sklopu Erasmus+ Natječaja za studente u svrhu obavljanja stručne prakse zaprimio je jednu prijavu u periodu od 16.6.2020. do 15.7.2020.
Obavijest o produljenju Natječaja za...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 08. srpnja 2020. godine produljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora i mobilnost studenta na visokoškolskim institucijama u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+. Prijave na natječaj se primaju do popunjena mjesta prema redoslijedu zaprimanja prijava. Zbog pandemije COVID-19 koja je zaustavila realizaciju mobilnosti, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 se produljuje.
Obavijest o zaprimljenim i odobrenim...
Ured za partnerstvo i projekte u sklopu Erasmus+ Natječaja za studente u svrhu obavljanja stručne prakse zaprimio je dvije prijave u periodu od 26.11.2019 do 16.06.2020. Kandidati koji su prijavili mobilnost u svrhu stručne prakse su:  1. Darian Goran Cvitić 2. Tina Đorđević
30. travnja 2020. godine zatvoren je prvi Erasmus+ natječaj za studente za akademsku godinu 2020/2021. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je osamnaest (18) online prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/20-01/07 i URBROJ: 380-01-01-20-2.
Zbog pandemije virusa COVID-19 tj. otežanog rada službi Sveučilišta i nastavnika, obavještavamo studente da se NATJEČAJ PRODULJUJE do 30. travnja 2020. godine. Dokumente iznimno prihvaćamo bez potpisa i pečata (prijepis ocjena, motivacijsko pismo, pismo preporuke...), OSIM dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava, a koje izdaje nadležna uprava (npr. dokumenti koje izdaje Porezna uprava).     ×      
Zbog pandemije virusa COVID-19 i nemogućnosti normalnog rada službi Sveučilišta, obaviještavamo studente da obavezan dokument prijave na natječaj - PRIJEPIS OCJENA prihvaćamo bez ovjerenog potpisa i pečata nadležnog Ureda.
Sveučilište dana 6. ožujka 2020. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2020./2021. Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak koji podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Za vrijeme mobilnosti student je obavezan upisati minimalno 25 ECTS bodova po semestru, kako je definirano Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 28. veljače 2020. godine produljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora i mobilnost studenta na visokoškolskim institucijama u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+. Prijave na natječaj se primaju do popunjena mjesta prema redoslijedu zaprimanja prijava. Realizacija mobilnosti moguća je zaključno do 30 rujna 2020. godine kada ujedno i završava projekt (2019-1-HR01-KA103-060272).     ×      
Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/34, URBROJ: 380-01-01-19-35) u okviru drugog Erasmus+ natječaja za studente, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 dana 27.01.2020. ocijenilo je devet pristiglih prijava zaprimljenih putem urudžbenog zapisnika u periodu od 08.11.2019. do 27.01.2020.
Ured za partnerstvo i projekte u sklopu Erasmus+ Natječaja za studente u svrhu obavljanja stručne prakse zaprimio je jednu prijavu u periodu od 15.10.-26.11.2019. godine.
Sveučilište dana 8. studenog 2019. godine raspisuje Drugi natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak koji podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita.
Ured za partnerstvo i projekte u sklopu Erasmus+ Natječaja za studente u svrhu obavljanja stručne prakse zaprimio je jednu prijavu u period od 4.10.-15.10.2019. godine.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 4. listopada 2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora i mobilnost studenta na visokoškolskim institucijama u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+. Prijave na natječaj se primaju do popunjena mjesta prema redodlijedu zaprimanja prijava, a najkasnije do 29. veljače 2020. godine. 
Dana 31. svibnja 2019. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za studente za akademsku godinu 2019/2020. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je jedanaet prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/19-01/09 i URBROJ: 380-01-01-19-13.
Dana 15. svibnja 2019. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za studente za akademsku godinu 2019/2020. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je dvadeset i osam prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/19-01/34 i URBROJ: 380-01-01-19-31.
Ovim putem obavještavamo studente da se rok za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka za akademsku godinu 2019./2020. produljuje do 15. svibnja 2019. godine. 
Zbog malog broja zaprimljenih prijava za Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka za akademsku godinu 2019./2020., natječaj se  produljuje do 30. travnja 2019. godine.
Natječaj za mobilnost studenata u...
Sveučilište dana 7.3.2019. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2019./2020. Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak koji podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Za vrijeme mobilnosti student je obavezan upisati minimalno 25 ECTS bodova po semestru, kako je definirano Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta. Prijave na natječaj primaju se zaključno do 8.4.2019. godine, a tekst Natječaja te vezane dokumente preuzmite u nastavku.