KAMPUS U IZGRADNJI:

UNWTO Affiliate Member


Kampus Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Laboratoriji za istraživanja u STEM području i ICT centar (idejni nacrt)


Projektno-tehnička dokumentacija