Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Senat Sveučilišta

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Prorektori i suradnici u radu Senata

 • prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prorektor za ljudske i materijalne resurse i strateški razvoj
 • prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima
 • izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za umjetnu inteligenciju, digitalizaciju i poduzetništvo
 • Vesna Mijatović, dipl.iur., glavna tajnica
 • dr. sc. Silvana Kostešić, revizorica

Članovi Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 1. prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor
 2. izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, v.d. dekan Tehničkog fakulteta u Puli
 3. izv. prof. dr. sc. Darko Etinger, dekan Fakulteta informatike u Puli
 4. izv. prof. dr. art. Dražen Košmerl, dekan Muzičke akademije u Puli
 5. doc. dr. sc. Emina Pustijanac, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 6. izv. prof. dr. sc. Dragan Trivanović, v.d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli
 7. izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 8. prof. dr. sc. Iva Blažević, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 9. prof. dr. sc. Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta u Puli
 10. izv. prof. dr. sc. Dean Sinković, prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 11. knjižničarski savjetnik Ivan Kraljević, voditelj Sveučilišne knjižnice
 12. Sanda Rojnić Sinković, dipl. oec., ravnateljica Studentskog centra Pula
 13. Mirko Filipović, student
 14. Marijana Crljen, predstavnica zaposlenika
 15. Kristina Alviž Rengel, predstavnica studenata poslijediplomskih studija